« Tillbaka till nyheter

CSW – allt du behöver veta

Publiceringsdatum: 12 mar 2024

Vad är CSW? 
Just nu pågår FN:s kvinnokommission – Commission on the Status of Women (CSW).  
FN:s kvinnokommission äger rum två veckor i mars varje år i New York och är den största globala sammankomsten för jämställdhet. Mötet samlar beslutsfattare, experter och kvinnorättsorganisationer från hela världen. Syftet med mötet är att diskutera globala jämställdhetsfrågor och enas om åtgärder. Under CSW pågår förhandlingar mellan FN:s alla medlemsländer om slutsatser för att föra jämställdhetsarbetet framåt. 

Sverige representeras. Under mötet av Sveriges jämställdhetsminister. Jämställdhetsministern leder en svensk delegation och i år är UN Women Sverige en av deltagarna i form av verksamhetschef Ulrika Grandin.  

Mötet i CSW är en unik plattform för personer från hela världen att mötas och diskutera samt dela erfarenheter. Varje år behandlas också ett särskilt tema. I år är temat ”Invest in Women – Accelerate progress” vilket särskilt omfattar kvinnors och flickors fattigdom och frågan om ekonomisk jämställdhet.   

Förhandlingar under CSW 
Inför varje CSW har FN:s medlemsländer tillsammans kommit överens om det prioriterade temat. På detta tema sker förhandlingar på basis av ett grunddokument som FN tagit fram.  

Förhandlingarna under CSW leder slutligen fram till ett dokument, kallat ”Agreed Conclusions”. Dokumentet innehåller riktlinjer i förhållande till det prioriterade temat vilket riktas till såväl regeringar, makthavare, civilsamhälle och privata sektorn som institutioner och media. 

Historien bakom CSW 
Det första mötet i FN:s kvinnokommission ägde rum år 1947, bara två år efter grundandet av FN. Då samlades en grupp av kvinnor från regeringar från olika delar av världen i New York för att börja bygga de internationella rättsliga grunderna för jämställdhet.  

Under de senaste 70 åren har CSW årligen sammanträtt för att: 

  • Leda diskussioner kring de orättvisor och diskrimineringar som kvinnor och flickor möter 
  • Upplysa allmänheten om olika jämställdhetsfrågor 
  • Arbeta för att förbättra rättigheter för kvinnor och flickor världen över 

Läs mer om CSW: https://www.unwomen.org/en/news-stories/explainer/2024/03/your-guide-to-csw68  

Ta del av mötena via Webb tv: https://webtv.un.org/en