« Tillbaka till nyheter

Verksamhetschef Ulrika Grandins årskrönika

Publiceringsdatum: 30 jan 2024

Läget för jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter i världen 2023

Under 2023 har jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter utstått betydande utmaningar och stått under hård press. De pågående kriserna världen över har haft en oproportionerlig inverkan på kvinnor och flickor. Inget land har ännu uppnått jämställdhet. Men trots detta förblir finansieringen av jämställdhetsfrågor och kvinnorättsorganisationer låg. 

UN Women finns på plats i närmare 100 länder och i över 40 krisdrabbade situationer runt om i världen. UN Women arbetar kontinuerligt med stöd och skydd för utsatta kvinnor och flickor. Arbetet inkluderar insatser mot könsbaserat våld samt främjande av kvinnors ekonomiska egenmakt och politiska deltagande. 

Trots vissa positiva framsteg inom jämställdhetsfrågor under året ger det övergripande globala läget en tydlig signal om vikten av att fortsätta kämpa för kvinnors och flickors rättigheter. Nu behövs engagemang, samling och ökad finansiering för att vända trenden. Bli världsfeminist du med! Klicka på länken här

Året som gått med fokus på kvinnors och flickors rättigheter 

Jordbävning i Syrien och Turkiet – Kvinnor och flickor drabbas svårt i redan utsatt region 

I februari 2023 inträffade en av de dödligaste jordbävningarna på flera år i Syrien och Turkiet. Liksom vid de flesta katastrofer ökade riskerna för könsbaserat våld och trakasserier markant. Under katastrofer får kvinnor inte heller samma tillgång till service, vård eller skydd på grund av existerande patriarkala normer. UN Women arbetar i katastrofens efterdyningar med bl.a. kontantöverföringar till kvinnor, finansiering till kvinnorättsorganisationer och med så kallade ”safe spaces” – säkra platser med anpassade för skydd av kvinnor och flickor, särskilt mot våld och trakasserier. 

Kvinnliga förebilder och musikikoner historiska 

Musikikonerna – och för många de feministiska förebilderna – Beyoncé och Taylor Swift rönte år 2023 nya framgångar. I februari vann Beyoncé fyra Grammys. Med sammanlagt 32 vinster genom åren har Beyoncé nu rekordet för flest Grammys genom tiderna. Under 2023 fortsatte Taylor Swift att dominera musikscenen och bryta jämställdhetsbarriärer. Hon genomförde den högst intjänande turnén och utnämndes till Time Magazine’s ”Person of the Year” och fortsatte att toppa Billboard-listorna. Båda artisterna bidrog dessutom till ökningen av USA:s BNP, vilket belyser artisternas framgångar och enorma inflytande. 

Rysslands anfallskrig mot Ukraina 

I februari 2023 var det ett år sedan Rysslands anfallskrig mot Ukraina inleddes och fortsatt ser vi hur konflikten påverkar kvinnor och flickor på olika sätt. I ett land präglat av våld och militarism utsätts kvinnor och flickor för allvarliga risker. Sexuellt våld är en realitet i konflikten och våld i hemmen har ökat. Till detta kommer osäkra arbetsförhållanden för kvinnor samt minskad tillgång till hälsovård, inklusive sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). De som redan är marginaliserade drabbas hårdast. UN Women arbetar aktivt i Ukraina, bl.a. genom att stärka kvinnors ekonomiska egenmakt och etablera s.k. ”safe spaces” samt med att stödja lokala kvinnorättsorganisationer för att nå de mest utsatta. 

Vad betyder ordet snippa? 

I februari 2023 frikände hovrätten en 50-årig man från anklagelser om barnvåldtäkt efter påstådd oklarhet kring vad det 10-åriga brottsoffret menade med ordet ”snippa”. Domslutet väckte intensiv debatt och resulterade i ett upprop riktat till justitieminister Gunnar Strömmer samt spridningen av hashtaggen #jagvetvadensnippaär. Krav lyftes på bättre utbildning om sexualbrott inom rättsväsendet. Efter beslut från Högsta domstolen togs rättegången upp på nytt i hovrätten. 

Könsapartheid i Afghanistan 

Sedan talibanerna återtog makten i Afghanistan har de infört stränga restriktioner för kvinnor och flickor över hela landet. Kvinnor är exempelvis förhindrade från att resa utan sällskap av en manlig förmyndare och flickor över 12 år förvägras rätten till utbildning. Afghanska kvinnors skydd mot könsbaserat våld har kraftigt försvagats. Trots modiga protester från kvinnor runtom i landet har talibanerna etablerat det som kan benämnas könsapartheid. UN Women är en av de få organisationer som fortfarande verkar med kvinnlig personal i Afghanistan. UN Women’s insatser fokuserar på att tillhandahålla livsviktigt stöd till kvinnor och flickor samt på att förebygga och bemöta våld mot kvinnor och flickor. Dessutom arbetar UN Women aktivt med att förstärka afghanska kvinnors och flickors röster och förmedla dessa till det internationella samfundet.  

Abortmotstånd i USA 

Rätten till abort har fortsatt utsatts för intensiv press i USA under 2023. Den tidigare konstitutionellt skyddade rätten till fri abort i USA, fastslagen genom det så kallade Roe vs. Wade-beslutet från 1973, ogiltigförklarades av USA:s högsta domstol år 2022. Nu har i stället varje delstat fått befogenheten att besluta om sina egna abortlagar. Som följd har flera delstater infört begränsningar i aborträtten, vilket resulterat i att miljontals människor förnekas möjligheten till en säker och laglig abort. I Texas råder i princip abortförbud och läkare som utför aborter efter vecka sex kan bli föremål för rättsliga påföljder, liksom andra som stödjer gravida genom att till exempel erbjuda skjuts till kliniker. Samtidigt har vissa andra delstater lokalt stärkt aborträtten genom att bl.a. öka tillgängligheten till abortvård.  

Bortgången av Barbro Westerholm  

I mars 2023 avled Barbro Westerholm, en framstående svensk läkare, forskare, riksdagsledamot och tidigare generaldirektör för Socialstyrelsen (1979–1985). Genom hela sitt liv var Barbro Westerholm en tongivande kraft inom frågor som rör jämställdhet, kvinnors hälsa, SRHR, abortfrågan och hbtqi- och äldrefrågor. Efter valet 2018 var hon den äldsta sittande ledamoten i riksdagen.  

Väpnad konflikt i Sudan 

I april 2023 utbröt en väpnad konflikt i Sudan mellan rivaliserande fraktioner inom regeringen. Rapporter framkommer om att kvinnor och flickor är utsatta för sexuellt våld i konflikten. Trots dessa prövningar engagerar sig sudanesiska kvinnor i humanitärt arbete till skydd för familjer och samhällen. UN Women stödjer bland annat nätverket Peace for Sudan Platform, som samlar över 50 kvinnoledda freds- och humanitära initiativ över hela landet.  

EU ansluter sig till Istanbulkonventionen 

Den banbrytande Istanbulkonventionen är den första europeiska konventionen som inriktar sig på att bekämpa och förebygga våld mot kvinnor samt våld i hemmet. Många betraktar konventionen som den mest progressiva, då den tar upp förebyggande och rättsliga åtgärder samt skydd och stöd, inklusive skyddade boenden, vård och psykosocialt stöd. Under det svenska EU-ordförandeskapet i juni 2023 fattade EU:s ministerråd beslutet att EU skulle ansluta sig till konventionen. Detta får stor betydelse för arbetet i EU mot alla former av våld mot kvinnor och flickor, särskilt vad gäller förebyggande åtgärder. 

Fotbolls-VM 2023 – kvinnors situation inom sport uppmärksammas 

Fotbolls-VM i Australien och Nya Zeeland sommaren 2023 blev en stor succé för damfotbollen med över en miljard i publiksiffror. De svenska och andra landslagsspelarna är stora förebilder för många flickor och kvinnor. Under VM FIFA med olika FN-organisationer. UN Women lyfte budskapen ”Unite for Gender Equality” och ”Unite for Ending Violence Against Women”, vilka syntes på armband, digitala skärmar och banners. VM 2023 satte också ljuset på kvinnors situation inom idrotten, inte minst när den spanska landslagsspelaren Jennifer Hermoso utsattes för trakasserier. Rörelsen #SeAcabó startade för att bekämpa trakasserier riktade mot kvinnor och flickor inom idrotten. 

Kvinnor och flickor drabbas hårdast av kriget i Gaza 

Den 7 oktober 2023 attackerade Hamas civilbefolkning i Israel, vilket resulterade i hundratals dödsfall och fruktansvärda vittnesmål om sexuellt våld och övergrepp. Denna händelse utlöste det pågående kriget i Gaza, där nu tiotusentals har förlorat sina liv. Majoriteten av offren är kvinnor och barn. Gaza befinner sig nu i en humanitär katastrof. På plats fokuserar UN Women på – i samarbete med lokala kvinnorättsorganisationer – att ge kvinnor och deras familjer akut hjälp, inklusive mat, vatten, el och medicin. I de överbelastade lägren i Gaza ökar också risken för sexuella trakasserier, sexuellt och könsbaserat våld. FN och UN Women kräver en omedelbar humanitär vapenvila. 

Viktiga Nobelpris 

Nobelpriset är en viktig händelse. I december 2023 tilldelades Nobels fredspris människorättsaktivisten Narges Mohammad för hennes kamp mot förtrycket av kvinnor och flickor i Iran. Claudia Goldin mottog ekonomipriset för sin forskning om kvinnors roll på arbetsmarknaden. Även Nobelpriset i fysik och medicin delades med två framstående kvinnliga forskare, Anne Geneviève L’Huillier Wahlström (metoder inom elektrodynamik i materia) och Katalin Karikó (bidrag till utvecklingen av Covid-vaccinet). Men endast fyra av elva priser till kvinnor år 2023 och historiskt sett ser siffrorna än dystrare ut. Sedan priset först instiftades har endast 63 kvinnor mottagit priset, vilket motsvarar cirka 6% av alla priser. Detta kan jämföras med 960 män och 27 organisationer. 

Stöd UN Womens arbete genom att swisha 900 29 32 . Alternativt, ge ett mer långsiktigt stöd till arbetet genom att Bli Värdsfeminist!

Varje gåva gör skillnad!