« Tillbaka till nyheter

Andreas von Uexküll ny vice ordförande

Publiceringsdatum: 13 mar 2024

Utrikesdepartements ambassadör Andreas von Uexküll blev i januari 2024 utvald till ny vice ordförande i UN Womens styrelse. Inför det uppkommande mötet i FN:s kvinnokommission (CSW) ställde vi följande frågor till Andreas i sin nya roll. Ta del av svaren nedan.

Hur ser du att Sverige kan vara med och påverka jämställdhetsfrågor globalt? Vilken är Sveriges roll?

I en tid där det globala motståndet mot jämställdhet ökar är Sverige en tydlig röst för kvinnors och flickors fri- och rättigheter, egenmakt och möjligheter. Regeringen prioriterar insatser som främjar bland annat kvinnors ekonomiska egenmakt och inkludering, åtnjutande av mänskliga rättigheter, inklusive sexuella och reproduktiv hälsa och rättigheter och arbetet mot skadliga sedvänjor och negativa normer. Sverige är ofta ett föregångsland där jämställdhet betraktas som ett svenskt kärnvärde, till stor nytta för samhällsutvecklingen. Genom Sveriges nuvarande vice-ordförandeskap och kommande ordförandeskap i UN Women ges även en unik möjlighet att påverka det globala arbetet för jämställdhet och kvinnors egenmakt. Ett annat konkret sätt att bidra är ekonomiskt stöd till organisationer som arbetar för kvinnors och flickors rättigheter. Sverige är bland de största givarna till bland annat UN Women och UNFPA.

Årets tema på det uppkommande mötet i FN:s kvinnokommission – CSW är “Invest in women: Accelerate progress”. Varför skulle du säga att årets tema är relevant?

Årets tema handlar om kvinnor och flickors fattigdom och stärkandet av jämställdhet i institutioner och finansiering. Samtidigt som kvinnors ekonomiska egenmakt är en grundläggande förutsättning för friheten att bestämma över sitt eget liv och delta i samhället på lika villkor, löper kvinnor och flickor högre risk att hamna i fattigdom på grund av strukturell ojämlikhet och särskilt ekonomisk ojämlikhet. Över 380 miljoner kvinnor och flickor beräknas leva i extrem fattigdom vilket får negativa konsekvenser för kvinnor och flickors rättigheter och möjligheter liksom förutsättningarna för en hållbar utveckling. Årets fokus på fattigdomsbekämpning är därför relevant för det globala jämställdhetsarbetet.

Hur ser du på civilsamhällesorganisationernas roll inom ramen för årets tema och säkerställandet av ett jämställdhetsperspektiv inom institutioner och finansiering?

Civilsamhällesorganisationer (CSO) har en viktig roll att påverka, genomföra och följa upp det globala jämställdhetsarbetet. Cirka 5000 CSO:s brukar delta i FN:s kvinnokommission. I år har Sverige nio som deltar, vilket påvisar bredden. För att uppnå ett inkluderade samhälle och en hållbar samhällsutveckling har CSO:s en viktig roll i att påverka institutioner och olika finansieringsorgan för att säkerställa ett jämställdhetsperspektiv i policy och arbetssätt. Regeringen för löpande dialoger med CSO:s i olika sakfrågor i detta sammanhang.

UN Women Sverige deltar på mötet i FN:s kvinnokommission 11-22 mars som belyser vikten av att investera i kvinnor i främjandet av deras ekonomiska egenmakt.