« Tillbaka till nyheter

Akut behov av investeringar till kvinnor och flickor i Afghanistan – självmord ökar bland unga kvinnor

Publiceringsdatum: 4 okt 2023

I över två år har kvinnor och flickor i Afghanistan blivit berövade sina rättigheter under talibanernas styre. Kvinnor nekas tillgång till utbildning och arbete och exkluderas från offentliga platser. Nu syns också en oroväckande ökning av psykisk ohälsa, depression och självmordstankar bland afghanska kvinnor och flickor. I ett tal till FN:s säkerhetsråd uppmanar UN Womens högsta chef Sima Bahous till kraftigare investeringar globalt.

Då talibanerna övertog makten i Afghanistan augusti 2021 återinfördes deras hårda tolkning av islamisk lag, eller sharia. Detta innebär bland annat att kvinnor och flickor inte längre får utbilda sig efter sjätte klass, nekas till arbete och exkluderas från offentliga platser.

Det senaste året har UN Women samarbetat med UNAMA (FN:s mission i Afghanistan) OCH IOM (FN:s migrationsorganisation) och tillsammans intervjuat över 500 kvinnor. Det står nu klart att den pågående krisen i Afghanistan inte bara är en humanitär kris, men även en ekonomisk och social sådan. Bland rapporterna finns särskilt tre händelseförlopp som kräver vår omedelbara uppmärksamhet, meddelar Bahous.

Kvinnors inflytande över beslutsfattande har minskat drastiskt – även inom hemmet

Talibanernas återinförande av starkt patriarkala könsnormer har lett till ökad isolering av kvinnor och flickor, vilket i sin tur har resulterat i en ökning av könsbaserat våld. Rapporter visar att endast 22 procent av kvinnor och flickor har möjlighet till social kontakt utanför den närmaste familjen en gång i veckan. Samtidigt uppger majoriteten av kvinnor att de inte längre har möjlighet att umgås med personer utanför familjen.

Barnäktenskap och barnarbete ökar i takt med strängare restriktioner

De senaste åren har över 50 restriktioner genomförts som påverkat afghanska kvinnors liv. Nu visar rapporter att listan över restriktioner inte bara blivit längre, men att de nu tillämpas allt oftare och med större stränghet. Restriktionerna tillämpas inte bara av representanter för talibanerna utan även av manliga familjemedlemmar. I samband med fortsatta restriktioner sker även en ökning av barnäktenskap och barnarbete.

UN Women slår larm för kvinnors och flickors psykiska hälsa

I takt med att andelen sysselsatta kvinnor fortsätter att minska, rapporterar 90 procent av unga kvinnor och flickor att de mår mycket dåligt psykiskt. Bland dessa blir självmord och tankar om att ta sitt liv allt vanligare.

”Kvinnor och flickor i Afghanistan upplever att de är fångar i mörker, instängda i sina hem utan hopp eller framtid”, uttrycker Bahous. 

I sitt anförande till FN:s säkerhetsråd uppmanade Sima Bahous till kraftigare investeringar globalt för de afghanska kvinnor och flickor som tvingas leva under talibanernas styre. Bahous betonade vikten av att fortsätta prioritera tillgång till utbildning eftersom fyra av fem flickor och unga kvinnor i landet i dag inte går i skolan. Dessutom behövs ekonomiskt stöd för de kvinnor som har förlorat sina arbeten och nu tvingas leva i extrem fattigdom.

Den alarmerande situationen i landet kräver nu kraftigare investeringar globalt till kvinnor och flickors mentala hälsa. Psykisk ohälsa och självmord är en oroväckande utveckling som kräver vår absoluta uppmärksamhet och ekonomiska stöd.

Roza Otunbayeva, FN:s särskilda representant för Afghanistan och chef för UNAMA, uppmanade också till stöd för det humanitära biståndet på 3,2 miljarder USD för landet. Hittills har endast 872 miljoner USD samlats in, vilket utgör ungefär 28 procent av den nödvändiga finansieringen.

”Många program har tvingats stänga just när vintern närmar sig och människor är i störst behov utav hjälp. Det innebär att 15,2 miljoner afghaner nu står inför akut matbrist, vilket de kommande månaderna kan leda till svält”, påpekar Otunbayeva.

UN Women arbetar för att stärka global jämställdhet och mot alla former av våld mot kvinnor och flickor runt om i världen. Vi arbetar med att skapa säkra och trygga platser för kvinnor och flickor i Afghanistan och stödjer kvinnorättsorganisationer och deras arbete på plats.  

Stöd UN Womens arbete genom att bli månadsgivare och världsfeminist här, eller swisha till 900 29 32.

Foto: Canva.com