Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter 

Under hela september månad pågår HeForSheRun.
En manifestation för jämställdhet och mot mäns våld mot kvinnor.

Läs mer och anmäl dig här

UN Women arbetar internationellt för en jämställd värld fri från diskriminering och våld mot kvinnor och flickor genom fokusområdena: