Unity Sticker Pack

Den 10 december på den internationella dagen för mänskliga rättigheter lanserade Holdit tillsammans med UN Women Sverige ett sticker pack tillsammans som säljs exklusivt på...
Läs mer

Orange Pin

Våld mot kvinnor är en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna och drabbar kvinnor oavsett religiös- eller etnisk tillhörighet, social status eller geografisk plats. En...
Läs mer

GAIS blir HeForShe

GAIS inleder samarbete med UN Women Sverige 2021-11-19 GAIS inleder samarbete med UN Women Sverige och blir en del av HeForShe-rörelsen. Föreningen har redan ett...
Läs mer

UN Women arbetar internationellt för en jämställd värld fri från diskriminering och våld mot kvinnor och flickor genom fokusområdena: