Om oss

UN Women främjar kvinnors egenmakt, rättigheter och jämställdhet globalt, samt inom och mellan enskilda länder genom ett nätverk av lands- och regionskontor. Förutom fältkontor i ett 90-tal länder och territorier finns UN Women även representerat i de rikare länderna, genom så kallade nationella kommittéer. Totalt finns i dagsläget 15 nationella kommittéer, varav UN Women nationell kommitté Sverige är en.

Vårt uppdrag från UN Women är att bedriva politiskt påverkansarbete, samla in pengar, och informera och utbilda om kvinnors rättigheter. UN Women nationell kommitté Sverige grundades 2011 och är en religiöst och politiskt obunden organisation.

Bli medlem i UN Women Sverige idag!

 

Läs mer

Ett samhälle fritt från våld och diskriminering mot kvinnor och flickor

 
  • Politiskt påverkansarbete
  • Utbildning och information
  • Insamling och stöd
 

Det här är vårt uppdrag

Organisation

Mer om vårt arbete

Läs mer

Styrdokument

Läs våra styrdokument, policys och stadgar

Läs mer

Jobb och praktik

Utlysningar

Läs mer