« Tillbaka till nyheter

Ordförande har ordet 9.

Publiceringsdatum: 12 maj 2023

Kära kämpar, medlemmar och månadsgivare,

Våren är här och naturen klär sig i sin mest praktfulla skrud. Enligt grekisk mytologi är våren resultatet av ett övergrepp på en ung kvinna. Den vackra Persefone blev bortrövad, kidnappad och sannolikt våldtagen av guden Hades, underjordens härskare. Persefones mor Demeter for jorden runt och sökte förtvivlat efter sin dotter. Efter en gudomlig förhandling fick till slut Persefone pendla mellan sin påtvingade make i underjorden och sin mor som var växtlighetens gudinna. När Persefone var i underjorden var moderns sorg och saknad så stark att allt vissnade och ingenting längre växte på jorden. Tills Persefone kom tillbaka. Då fick Demeter allt att växa och blomstra igen och det blev vår och det blev sommar. När det var dags för Persefone att återvända till underjorden blev det höst och vinter.

Sedan myternas födelse har patriarkatet styrt och ställt över kvinnor och begått övergrepp ostraffat. På vissa platser har det tack vare den feministiska kampen lättat lite. Där kan kvinnor välja var och hur och med vem de vill leva. På andra platser råder fortfarande mytologiskt mörker. I konflikter används våldtäkt som vapen. Sexuellt våld och könsrelaterat våld förekommer i alla länder och kontexter. konflikter. En av tre kvinnor i världen utsätts för våld under sin livstid och varannan kvinna som dödas faller offer för en partner eller för familjevåld.

Just nu pågår ett blodigt inbördeskrig i Sudan. Precis som i alla konflikter påverkas kvinnor och flickor oproportionerligt. Riskerna för könsrelaterat och sexuellt våld är stora och det humanitära stödet i landet har kraftigt försvårats. Redan innan konflikten var en tredjedel av landets befolkning i behov av humanitärt stöd och många barn och gravida kvinnor är undernärda. UN Women arbetar nära sudanesiska kvinnoorganisationer för att stöd och hjälp ska nå utsatta kvinnor och flickor. Stödet inkluderar överlevnadspaket med olika livsnödvändiga varor, psykosocialt stöd och traumastöd. Ge din gåva till UN Womens arbete nu och märk den Sudan, eller bli månadsgivare för ett långsiktigt stöd till alla kvinnors och flickors rättigheter världen över.Photo: UNEP Sudan

SWISH 900 29 32

UN Women arbetar varje dag i kris och konflikt och för det långsiktiga arbetet för global jämställdhet. Arbetet handlar om att säkerställa skydd för kvinnor och flickor som blivit utsatta för våld, inte minst sexuellt våld, t.ex. genom att skapa så kallade ”safe spaces” där kvinnor och flickor ska kunna känna sig säkra och trygga och inte utsättas för risker för trakasserier eller våld. UN Womens arbete kan också handla om att stärka kvinnors ekonomiska egenmakt, bidra till kvinnors politiska engagemang och att ge kvinnor en plats vid fredsförhandlingsbordet.

BLI MÅNADSGIVARE

På UN Women Sveriges årsmöte som ägde rum den 22 april summerade vi året som gått och planerade för det framtida arbetet. På årsmötet valdes även fyra nya ledamöter in i UN Women Sveriges styrelse 2023–2025, vilka kommer att tillföra kraft, kreativitet och kunskap till arbetet. Styrelsen arbetar ideellt och vi kommer kämpa på alla fronter med att samla in månadsgivare till det globala arbetet, skapa evenemang där vi kan lyfta kvinnors och flickors situation i världen och mobilisera medlemmar och driva frågor om kvinnors och flickors mänskliga rättigheter. Välkomna: Patricia Olby, entreprenör och företagsledare; Maria Bauer, hot- och våldsexperter; Najat Abbas, verksamhetschef på The Good Talent; samt Binette Seck, techentreprenör och medgrundare av Changers Tech och Space Academy.

Information om alla styrelseledamöter hittar du här.

Arbetet för global jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter kräver resurser och organisering. Det är därför UN Women finns. För att globalt, över alla gränser, samverka för att lätta och i förlängningen krossa patriarkatets förtryck.

Väl mött i våren!

Alexandra Pascalidou
Ordförande UN Women Sverige

PS! Mors dag närmar sig. Skicka en Mors dag hälsning till en mamma du vill hylla! Du kan beställa din sms-hälsning redan nu och den kommer fram när du vill.