Nätverket Uppsala

Följ oss och våra aktiviteter på vår facebooksida
Välkommen till UN Women Sveriges nätverk i Uppsala!

UN Women Sverige arbetar för kvinnors rättigheter och för ett jämställt samhälle. Lokalföreningarnas främsta uppdrag är att sprida kunskap om UN Womens arbete på lokal nivå.

Om du vill komma i kontakt med oss eller engagera dig i vårt arbete – skicka ett mail till
uppsala@unwomen.se.

Stöd UN Women Sveriges arbete genom att bli medlem.