« Tillbaka till nyheter

UN Women agerar till stöd för spanska landslagsspelaren Jennifer Hermoso och mot alla former av trakasserier och våld mot kvinnor och flickor

Publiceringsdatum: 30 aug 2023

UN Women Spanien har snabbt agerat till stöd för den spanska landslagsspelaren Jennifer Hermoso i samarbete med spanska damlandslagets syndikat. Ett uttalande har publicerats som också skrivits under av flera olika spanska aktörer.

Uttalandet översatt till engelska:
UN Women, as an advocate for women’s sport and a partner of FIFA, welcomes FIFA’s initiative to launch disciplinary proceedings, including the provisional suspension of Luis Rubiales, following a clearly inappropriate act towards an athlete, Jennifer Hermoso, at the final of the FIFA Women’s World Cup 2023. It also welcomes the actions initiated by the Consejo Superior de Deportes in Spain.

The Spanish Women’s National Women’s Soccer Team is the undisputed world champion. Their skill and achievements should be the focus of all attention. Instead, totally unacceptable abusive comments and behaviors have turned these regrettable performances into something less worthy of celebration, both on and off the networks. From UN Women Spain we want to raise our voice and join those who advocate zero tolerance for any form of abuse or harassment, at any time and in any place, in women’s sport. We join those who condemn all such actions, including those that took place in the final and subsequent statements. As well as those who push for their labor rights and call for structural changes.

  Women in sport are breaking barriers. At the 2023 World Cup, team captains wore bracelets with messages of unity through sport and the eradication of violence against women. They showed their solidarity with others. Now we must stand in solidarity with them, because they are not alone.

Kontakt:
Ewa Widlak, verksamhetschef UN Women Spanien
ewa.widlak@unwomen.es

UN Women och sport
FN:s jämställdhetsorgan UN Women arbetar aktivt mot alla former av våld mot kvinnor och flickor och för jämställdhet inom sport. Under VM 2023 samarbetade UN Women med värdländerna Australien/Nya Zealand och FIFA under en slogan om ”Football Unites the World”. Syftet var att visa på inkludering, fred och jämställdhet. UN Womens budskap under VM var “Unite for Gender Equality” och ”Unite for Ending Violence Against Women”.

Sport och idrott har stor potential att bidra till att motverka alla former av våld mot kvinnor och flickor och att arbeta för stärkt jämställdhet, t.ex. genom att uppmuntra inkludering och attitydförändring samt genom att lyfta kvinnliga idrottsförebilder.

Fler idrottare, institutioner och andra aktörer ser idag problemen och potentialen med jämställdhet. Och vi ser resultat. Kvinnliga idrottares löner har ökat, vi ser fler kvinnliga ledare inom idrotten och fler besöker kvinnliga sport-event. Detta såg vi inte minst under fotbolls-VM nu i sommar som fick en fantastisk respons. Men mer medvetenhet och utbildning behövs. Fler behöver göra sina röster hörda, inte minst manliga idrottare,
säger UN Women Sveriges verksamhetschef Ulrika Grandin.

UN Women Sverige arbetar med jämställdhet och sport, bl.a. genom FN-initiativet #HeForShe där föreningar och klubbar tar ställning för jämställdhet och mot alla former av våld mot kvinnor och flickor. Deltagarna skriver under på sju principer om att agera och förespråka jämställdhet inom sporten. Flera fotbollsklubbar deltar idag i detta initiativ som Hammarby IF, GAIS, Gefle IF och Skövde AIK.

Siffror om jämställdhet och sport från UN Women:
• Inom sporten förekommer våld mot kvinnor och flickor i sina olika roller som idrottare, tränare, reportrar, domare och fans.

• Kvinnliga idrottare utsätts för mer hot och trakasserier, även on-line, än sina manliga motsvarigheter.

• Våld mot kvinnor och flickor och sexuella trakasserier inom sport är underrapporterat då det ofta fattas effektiva mekanismer för rapportering. De som utsätts för våld väljer istället ofta att lämna sporten.

• Inom idrott har dubbelt så många kvinnor som män upplevt sexuellt ofredande som barn (21% jämfört med 11%).

• Globalt rapporterar polis att våld i hemmen ökar när det går dåligt i större sportevenemang.

• Media rapporterar i liten grad om kvinnlig idrott. Bara 4% av den sport det rapporteras om i media är kvinnlig idrott.

• Jämställdhet inom sport långt från nådd. Kvinnliga fotbollsspelare har färre möjligheter, mindre sponsring, sämre spelarvillkor och lägre betalt än manliga spelare.

• Forskning visar att kvinnors och mäns deltagande, förutsättningar och villkor i idrotten är mycket olika. Flickors idrottande missgynnas fortfarande, t.ex. genom mindre ekonomiskt stöd. På ledningsnivå dominerar männen, t.ex. i andelen styrelseposter och förtroendeuppdrag, i fördelning av resurser och avseende idrottsliga normer och ideal.

• En undersökning visade att kvinnliga elitidrottare tjänar i medel bar 1% av vad männen tjänar.

• Prispengarna i damernas fotbolls-VM 2023 ökade stort. Men motsvarar fortfarande bara en tredjedel av prispengarna i herrarnas VM.


Kontakt för mer info om UN Women Sveriges arbetet med #HeForShe:
Louise Waller, insamlings- och kommunikationsansvarig UN Women Sverige
louise.waller@unwomen.se
Telefon: 076-102 33 88