« Tillbaka till nyheter

Ordförande har ordet: Sommarhälsning

Publiceringsdatum: 4 jul 2022

Kära kämpar!

Kampen för mänskliga rättigheter och kvinnors rättigheter tar inte semester. Inte heller de misogyna motkrafterna, de som gör sitt yttersta för att vrida tillbaka tiden och frånta kvinnor rätten att styra över sina egna kroppar och friheten att avgöra sina egna liv.

Midsommarnattsdrömmen blev en mardröm när USAs Högsta domstol på midsommarafton meddelade att de häver lagen som varit en garanti för aborträtten i landet sedan 1973. När lagen nu rivs upp kommer varje delstat i USA att stifta egna lagar kring aborträtten och förbjuda abort. Idag styrs 26 av USA:s 50 stater av republikaner. Det är framför allt republikanerna som vill kraftigt begränsa eller helt förbjuda aborter. Vissa republikanskt styrda stater, som Texas och Oklahoma, har redan i stort sett förbjudit abort och straffar inte bara läkare och vårdpersonal som medverkar till abort utan även personer som kör patienten till abortkliniken. Många stater väntas förbjuda abort direkt samtidigt som stater som Kalifornien i stället väljer att stärka möjligheten till vård.

Som vanligt drabbas främst fattiga kvinnor av abortförbudet. De har sällan råd att resa till andra stater för att göra abort. Fattiga, minoritets- och migrantkvinnor skadas och dör till följd av osäkra aborter. Även mödradödligheten kommer med största sannolikhet att öka bland just dessa grupper. Det handlar om kön, klass och hudfärg och det är särskilt allvarligt i ett land som dessutom saknar allmän sjukförsäkring.

”Här i USA uppfattas inskränkta aborträttigheter av kvinnorörelsen även som en ännu vidare fråga, dvs den om kvinnors rätt att överhuvudtaget vara fullvärdiga medborgare.” skriver Åsa Regnér, UN Womens Deputy Executive Director

Varför ska vi i Sverige bry oss om vad som händer på andra sidan Atlanten? Varför behöver du och jag och UN Women Sverige engagera oss?

Det som händer i USA stannar inte i USA.  Vi vet att den tongivande stormakten präglar och påverkar omvärlden. När ett av världens mäktigaste länder radikalt begränsar kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter ökar oron att det kommer slå hårt mot aborträtten globalt.

Abortmotståndare får medvind och det kan drabba flickor och kvinnor i flera länder där abortbegränsningar redan är på tapeten.

Läs UN Womens statement: Reproductive rights are women’s rights and human rights

Läs mer om USA och aborträttens historia

UN Women och UNDP släppte nyss en rapport om Corona-pandemins konsekvenser för flickor och kvinnor i världen som visar på bl.a. ökat våld i hemmen, förluster av jobb och inkomster och mer obetalt arbete i hemmen Five lessons from COVID-19 for centring gender in crisis

Kvinnor och flickor drabbades hårdare än män socioekonomiskt. Talande nog ser vi dock att länder ledda av kvinnor eller med många kvinnor i beslutsfattande positioner, gjorde betydligt mer för kvinnor och flickor. I länder med starka kvinnoorganisationer och feministiska rörelser lyckades de påverka regeringars respons. Föga förvånande gjorde auktoritära mansdominerade system minst för kvinnors och flickors situation. Med andra ord gör engagemang, aktivism, feminism och representation skillnad i människors liv. Det tål att tänka på nu när vi är mitt i en valrörelse då kvinnors rättigheter inte ens i ett av världens mest jämställda länder kan tas för givna.

Själv har jag kontaktat ett idrottslag som förhoppningsvis kommer att engagera sig i #HeForShe – som alla borde göra och så talar jag med ett byggbolag som vill bidra till UN Womens internationella arbete. Varenda krona räknas.

Tack vare alla er fantastiska givare, både privatpersoner och företag har vi precis överfört 1 187 416 SEK till UN Womens arbete för jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter i världen. Av dessa medel går 892 399 kronor direkt till arbetet i Ukraina. Resten fördelas på följande sätt: 58 838 kronor till UN Trust Fund to End Violence against Women och 236 179 kronor till UN Womens kärnstöd.

I Ukraina arbetar UN Women bland annat för att:

– Ta kvinnors och flickor rättigheter och behov i beaktande i det humanitära insatserna, både för de som befinner sig i Ukraina och de som är på flykt (90 % kvinnor och barn).

– För de som är på flykt handlar det om att bla förebygga och beivra människohandel och upplysa kvinnor om deras rättigheter, tex till arbete och skolgång för barnen samt förnödenheter som är anpassade för kvinnor inklusive mödrahälsa.

– UN Women har sänt experter till pågående verifiering av sexuella övergrepp och våldtäkter i Ukraina.

– Vi stödjer också kvinnorörelsen som organiserar, erbjuder skyddade boenden och når ut till nödställda kvinnor i hela Ukraina, inklusive personer med funktionsnedsättningar, äldre kvinnor och minoriteter.

– Att stödja kvinnors organisationer Ukraina som är väl förankrade i samhället är en effektiv metod.

– Allt vi gör är i samråd med Ukrainas regering och NGO:s där. Vi stannar kvar och stöttar Ukrainas kvinnor och flickor och fortsätter uppdatera läget ur ett jämställdhetsperspektiv.

Läs mer:
Om hur kriget specifikt påverkar kvinnor
Om kvinnorörelsen och jämställdhetsarbetet i Ukraina som fortsätter trots kriget

Slutligen vill jag tacka er alla – befintliga och blivande medlemmar och månadsgivare och önska er en härlig, avkopplande sommar. Extra varmt tack till alla er som inte kan slumra i hängmattan eller svalka er i närmaste vattenbryn utan måste jobba och bära samhället även under sommaren. Utan er hade kollapsen varit ett faktum.

Idag i Aten gick jag förbi den här väggen – en påminnelse om att vi behöver kämpa varenda dag. Du kan bidra genom att swisha en sommargåva till 900 29 32 till UN Womens arbete för kvinnors rättigheter som pågår varje dag, världen över.

All kärlek och respekt till er alla!

Alexandra
Ordförande UN Women Sverige