« Tillbaka till nyheter

Kvinnor går samman för att förhindra covid-19 i trångbodda flyktingläger

Publiceringsdatum: 7 maj 2020

Människor på flykt riskerar att drabbas hårt av covid-19. För att förhindra ytterligare en humanitär kris i de redan utsatta flyktinglägren i Cox’s Bazar i Bangladesh, arbetar 24 Rohingya-kvinnor i flyktinglägret som volontärer tillsammans med UN Women för att mobilisera sina samhällen och öka medvetenheten kring covid-19.

Kvinnorna har fått utbildning i förebyggande arbete för att minska risken för ett coronautbrott, detta inkluderar ökade kunskaper i kommunikation, kunskap i hand- och andningshygien samt social distansering såväl som kunskap i när de bör söka vård och ökad förståelse för hur viktigt det är att behålla lugnet.

En av dessa volontärer är Mobina Khatun, som dagligen leder dörrknackning med kvinnor i lägerområdet camp 4 och under socialt avstånd informerar om viktiga förebyggande åtgärder.

Mobina Khatun är en av de volontärer som arbetar med UN Women.
Photo: UN Women/Pappu Mia

Vi har ingenting, därför är vi rädda, förklarar Mobina. Vi bor i ett överbefolkat område, om det finns begränsad tillgång till medicinsk behandling och viruset kommer hit, kommer vi alla att dö. Därför behövs hygienartiklar som tvål och munskydd, samt läkare och sjuksköterskor.

Sociala normer och könsroller begränsar kvinnors och flickors tillgång till information. Detta gör kvinnorna ännu mer sårbara för viruset, särskilt med tanke på de ofta har ansvar för att ta hand om barn, äldre och sjuka familjemedlemmar. Mobina oroar sig för den påverkan covid-19 kommer ha på hushåll där kvinnor står för den största delen av omsorgen på grund av sociala normer – ”om modern drabbas, är alla hennes barn sårbara” säger hon.

För att minska riskerna att utsättas för könsdiskriminering i Cox’s Bazar har de kvinnliga volontärerna gått samman och skapat nätverk i syfte att öka medvetenheten om och riskerna med covid-19 i alla läger.

En annan central fråga är den ökning av våld i hemmet som nu sker till följd av sociala spänningar och panik i lägren. Det uppskattas globalt att mer än 70 procent av kvinnor i krissituationer upplever könsbaserat våld. Den rapport som UN Women nyligen lanserade visar en växande skuggpandemi av våld mot kvinnor och flickor i samband med covid-19. För att minska den ökade risken för våld och övergrepp i hemmet har UN Women skapat platser i lägren där kvinnor kan träffas och ge varandra stöd.

Utöver att stödja och utbilda de kvinnliga volontärerna i att leda det förebyggande arbetet mot covid-19, arbetar UN Women för kvinnors och flickors rättigheter genom att se till att de får sina röster hörda och får möjlighet att tillgodose sina behov i flyktinglägret.

– Enligt UNCHR fanns det den 15 mars i år 859 161 Rohingya-flyktingar från Myanmar i Bangladesh

– Majoriteten är kvinnor och flickor

– Den 13 april 2020 hade landet 621 bekräftade fall av covid-19 och 34 dödsfall

I början av april hade de kvinnliga volontärerna redan inom en vecka nått ut till 2 863 medlemmar i samhället.

Stort tack till Gina Tricot som varit med och bidragit till UN Womens arbete i Balukhali genom insamling till lägret.

Nu behöver vi ditt stöd för att hjälpa fler kvinnor och flickor i lägret.

Stöd UN Womens arbete genom att bli månadsgivare
eller swisha valfri summa till 123 900 29 32

Din gåva gör skillnad för kvinnor och flickor på flykt