« Tillbaka till nyheter

Kvinnliga fredsmedlare i Burundi

Publiceringsdatum: 28 jan 2016

534 kvinnor i Burundi har genom sitt arbete som medlare hjälpt till att avstyra över 5000 konflikter. Inbördeskriget i Burundi mellan åren 1993 och 2005 kostade över 300 000 liv och lämnade hundratusentals människor på flykt. 2015 blossade stridigheter upp igen. UN Women stödjer nätverket, Women Network for Peace and Dialogue, som verkar för fredliga relationer och öppen dialog.

En av de framgångsrika medlarna är 59-åriga Rose Nyandwi. Trots att hon mist både sin man och sin far i konflikter bestämde hon sig för att inte låta sorgen ta över. Som änka och ensamstående mamma till åtta barn har hon funnit mening och gemenskap med sin by genom hennes arbete och engagemang i kvinnoorganisationer. Idag arbetar Rose på det UN Women-stödda nätverket som värnar fredliga relationer och samarbeten. Women Network for Peace and Dialogue tillkom i ljuset av den pågående försoningsprocessen efter inbördeskriget och har spelat en mycket viktig roll för att hämma orosutvecklingen i landet.

Nätverket består av 534 medlare som arbetar i alla Burundis 129 kommuner och har tagit itu med över 5000 konflikter under året, 2015. De har inlett samtal med politiska aktörer, säkerhetsstyrkor och civilsamhället i sammanlagt 17 provinser. Medlarna verkar för icke-våld och öppen dialog och bemöter rykten och överdrivna rädslor med säkerställd information. Detta har varit en av många metoder som tillämpats för att avvärja oro och splittring i landet.

Det var i samband med förberedelserna inför valet 2015 som politisk osämja i landet resulterade i nytt politiskt kaos med bristande säkerhet som följd. Spänning mellan regering och opposition har lett till ökad våldsanvändning mellan säkerhetsstyrkor och demonstranter i huvudstaden, Bujumbura.

FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter uppmärksammande nyligen situationen i Burundi och påpekade förekomsten av brott mot mänskliga rättigheter. Över 230 000 människor har lämnat landet det senaste året.

De kvinnliga medlarnas arbete för icke-våld och öppen dialog är och har varit otroligt viktigt i det spända politiska läge landet befinner sig i och deras arbete med att bygga goda relationer mellan berörda parter fortsätter. Läs hela artikeln här

Vill Du vara med och stödja UN Womens arbete för en fredligare värld? Bli månadsgivare här!