« Tillbaka till nyheter

Akutinsamling till Ukraina

Publiceringsdatum: 25 feb 2022

Kriget eskalerar för varje dag i Ukraina och rapporter om civila offer och skadorna på infrastrukturen och samhället ökar. Genom UN Womens arbete i länder världen över vet vi att kvinnor drabbas av krig och humanitära katastrofer på andra sätt än män. Det sexuella våldet ökar och det finns risk att systematiska sexuella övergrepp används som krigföring. Stängda skolor och bristen på andra fungerande samhällstjänster ökar vårdbördan för kvinnor som oftast ansvarar för omsorgen för barn, funktionshindrade och äldre familjemedlemmar. Krigets utveckling i Ukraina utmanar också viktiga framsteg som gjorts för jämställdhet och kvinnors rättigheter de senaste åren i landet. Många kvinnoorganisationer kan i dagsläget inte fungera på grund av beskjutning och fördrivning.

UN Women har arbetat i Ukraina sedan 2015. I östra Ukraina, som redan sen tidigare är ett konfliktdrabbat område har UN Women drivit ett kontor som specifikt fokuserar på att stödja social mobilisering för kvinnor, främja deras motståndskraft och försörjning bland annat genom utbildning och självhjälpsgrupper.

UN Womens lokala partners från kvinnorörelsen i Ukraina vittnar just nu om att de behöver hjälp med att dokumentera och verifiera sexuella övergrepp. Kvinnoorganisationerna behöver stöd för att kunna fortsätta skydda och hjälpa kvinnor i städer och på landsbygden.
De önskar särskilda insatser till kvinnor med funktionsnedsättning. Kvinnors ledarskap under kriget och att de inte ska minimeras till offer poängteras. Kvinnor vill och bör vara en del av beslutsfattande rörande Ukraina nu och i framtiden. De varnar för sexuell exploatering, våldtäkter och människohandel av kvinnor på flykt, liksom olaglig adoption av barn som tillfälligt skilts från sina föräldrar. Därför väljer UN Women bland annat att fokusera sina stödinsatser både kort- och långsiktigt fokuseras på.

Since starting our work in Ukraine in 2015, the resilience of women and girls, their expertise and commitment to build a just, democratic society for all has been growing, and informed our work. We will continue to call for women’s rights to be respected, their voices to be meaningfully included in decision-making, and resources to be fairly allocated for gender-responsive initiatives during and in the aftermath of this crisis,”- Erika Kvapilova, UN Women Representative in Ukraine.

Kriget har lett till att extremt många människor befinner sig på flykt både från och i Ukraina, varav majoriteten är kvinnor och barn. Siffror som bara ökar och förväntas öka ännu mer. Att befinna sig på flykt som kvinna och flicka är en mycket utsatt situation och det innebär en ökad risk för att utsättas för könsbaserat våld och sexuellt utnyttjande och övergrepp.

UN Women finns på plats i Moldavien dit många har flytt för att stötta kvinnor och tillgodose deras specifika behov, som tyvärr alltför ofta tenderar att glömmas bort i konflikter. UN Women arbetar därför med en kontinuerlig jämställdhetsbedömning av de humanitära behoven i Moldavien. Syftet är att säkerställa kvinnors rättigheter även under konflikten och inkludera dem i det humanitära stödet, exempelvis genom våldsförebyggande arbete och att kvinnor kan komma till tals i beslutsfattande.
Även kring detta arbete samarbetar UN Women med lokala kvinnoorganisationer, andra FN enheter och FN:s landsteam både i Ukraina och i grannländerna för att övervaka situationen och för att avgöra hur man bäst kan möta de växande behoven hos kvinnor och flickor.

UN Women will use its expertise in Ukraine and neighbouring countries to identify and respond to women and girls’ specific needs, as they evolve. We will redirect our programming on the ground and share our gender expertise with the UN system and our humanitarian partners to help make humanitarian response plans and their implementation more gender-responsive,”
– Alia El-Yassir, UN Women Regional Director for Europe and Central Asia

Stöd akutinsamlingen och UN Womens arbete

Bli månadsgivare
Swisha en gåva: 900 29 32

Då bidrar du till: 
Stöd till kvinnorörelsen i Ukraina
Stöd till kvinnorättsaktivister
Expertstöd för dokumentation och verifiering av sexuella krigsbrott
Stöd till kvinnor som flytt till närliggande länder som Moldavien
Kontinuerlig datainsamling om hur kriget påverkar kvinnor och barn
Samarbete med FN:s humanitära organisation med analyser av kvinnors behov för att stödet ska nå dem bäst

Läs mer:
Impact of the War in Ukraine on Women’s Civil Society Organizations
Gender data on refugees at a glance: the Republic of Moldova

Foto: UN Women/Aurel Obreja