« Tillbaka till nyheter

Utrikesutskottets utfrågning om biståndet

Publiceringsdatum: 11 apr 2024

UN Women Sverige var på plats vid utrikesutskottets öppna sammanträde om reformagendan för biståndet. Stöd till jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter var en av frågorna som diskuterades, liksom kärnstödet till UN Women. Men framför allt diskuterades neddragningar av stödet till civilsamhällesorganisationer som många aktörer är oroliga över. 

Den 9 april anordnade utrikesutskottet öppen utfrågning om den nya reformagendan för biståndet. På podiet satt bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forsell och representanter från Sida, Business Sweden, Swedfund och UNDP samt för det civila samhället CONCORD Sverige. 

Biståndsminister Forssell inledde med att tala om den speciella tid vi lever i där många kriser pågår samtidigt. Han lyfte bl.a. tillbakagången för demokratin och kvinnors och flickors rättigheter globalt.

Sidas generaldirektör Jakob Granit talade bl.a. om att styrningen för biståndet idag är komplex och att Sida nu anpassar verksamheten till den nya politiken, bl.a. genom ny organisation och en ny kompetensförsörjningsstrategi som ska vara på plats i slutet av augusti.

Både Business Sweden och Swedfund talade om hur privata investeringar och jobbskapande bidrar till minskad fattigdom. 

Caroline Åberg från FN:s utvecklingsorgqn UNDP lyfte vikten av att både hantera humanitära kriser och samtidigt kunna arbeta med långsiktiga och förebyggande lösningar. Hon underströk att flexibelt kärnstöd är en förutsättning för ett effektivt arbete, inte minst till FN-organisationer.

Förutom att en stor rad aktörer från civilsamhället satt i kammaren talade även CONCORDs ordförande Petra Tötterman Andorff för civilsamhället från podiet. Hon inledde med att lyfta hur civilsamhällets samarbetspartners runt om i världen står längst fram i arbetet mot fattigdom och förtryck. De verkar före, under och efter kriser. De är människor som här och nu kämpar för svenska intressen, dvs för demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och klimat.

CONCORD Sverige representerar 82 svenska civilsamhällsorganisationer, bl.a. UN Women Sverige.

CONCORD lyfte också hur civilsamhällesorganisationer arbetar runt om i världen för svenska värden som demokrati, jämställdhet och fred. Förändringar i biståndet behöver ägas lokalt och utgå från de som lever i fattigdom och förtryck.

Sen följde en livlig debatt med olika företrädare för de politiska partierna och panelen. Stödet till civilsamhällesorganisationer var centralt i debatten, men även kärnstödet till FN.

Utrikesutskottets vice ordförande Morgan Johansson (S) avslutade utfrågningen. Han lyfte bl.a. värdet av kärnstöd till UN Women. Han bjöd även in till ett brett och öppet samråd om en alternativ reformagenda som Socialdemokraterna kommer att ta fram.