« Tillbaka till nyheter

FNs generalsekreterare vädjar till regeringar världen över att agera mot det ökade våldet mot kvinnor

Publiceringsdatum: 6 apr 2020

FNs generalsekreterare António Guterres uppmanar till omedelbara åtgärder för att agera mot de alarmerande och stigande antalet fall av våld i hemmet som drabbar världens kvinnor och flickor som en konsekvens av COVID-19 och virusets effekter.

Fred är inte bara frånvaron av krig. Kvinnor i isolering till följd av COVID-19 utsätts
för våld på platsen där de borde vara som tryggast: i hemmet.
Jag vädjar om fred i alla hem runt om i världen.

Jag uppmanar alla regeringar att prioritera kvinnors säkerhet i deras arbete mot pandemin.  säger António Guterres i sitt meddelande till världens regeringar.

Kombinationen av ekonomisk och social stress på grund av pandemin, såväl som begränsad rörelsefrihet har dramatiskt ökat antalet kvinnor och flickor som drabbas av våld och övergrepp i nästan alla länder. FN rapporterar att i Libanon och Malaysia går det till exempel att se att antalet samtal till hjälplinjer fördubblats jämfört med samma månad förra året. I Kina har de tredubblats. Dessa siffror ger en indikation på problemets omfattning, men innefattar endast länder där det finns möjlighet att använda rapporteringssystem. Till följd av att viruset sprider sig i länder med redan svaga institutioner kommer det finnas begränsad tillgång till information och statistik. Det förväntas dock att kvinnors och flickors utsatthet kommer att öka.

Även före spridningen av COVID-19 visade statistiken att en av tre kvinnor i världen har utsatts för våld under sin livstid. Våld mot kvinnor och flickor är ett globalt problem, problematiken drabbar både utvecklade och fattigare ekonomier. Världshälsoorganisationen rapporterar att våld mot kvinnor har flera förödande konsekvenser på deras reproduktiva och mentala hälsa. Kvinnor som utsatts för fysiskt eller sexuellt våld löper bland annat dubbelt så stor risk att drabbas av depression. 87 000 kvinnor i världen mördades under 2017, mer än hälften blev mördade av en partner eller familjemedlem. Våld mot kvinnor är en reell och fruktansvärd dödsorsak.

Det nuvarande mer ansträngda läget för både sjukvården och andra myndigheter begränsar ytterligare deras möjlighet att hantera och ta hand om ökningen av våld i hemmet. Guterres uppmanar därför alla regeringar att inkludera förebyggande åtgärder som berör våld mot kvinnor som en viktig del i deras nationella svarsplaner på COVID-19.

FNs rekommendationer för att minska våld i hemmet:

  • Öka investeringarna i onlinetjänster och civilsamhällets organisationer
  • Se till att rättssystemen fortsätter att åtala förövare
  • Införa nödvarningssystem i apotek och livsmedelsbutiker
  • Klassificera kvinnojourer som nödvändiga samhällstjänster
  • Skapa säkra sätt för kvinnor att söka stöd utan att underrätta deras förövare
  • Förhindra att fångar dömda för någon form av våld mot kvinnor släpps
  • Ta fram kampanjer för allmänhetens medvetenhet, särskilt de riktade till män och pojkar

Tillsammans, kan vi och måste förhindra våld överallt, från krigszoner till folks hem, när vi arbetar för att slå COVID-19”  säger Guterres avslutningsvis i sin vädjan till världens regeringar.

Läs policy briefen om COVID-19 och dess effekter på kvinnor