« Tillbaka till nyheter

Unite for Ending Violence against Women 

Publiceringsdatum: 17 aug 2023

Globalt förekommer våld mot kvinnor och flickor inom sporten liksom i alla delar av samhället. Könsrelaterat våld är djupt rotat i diskriminering mot kvinnor och flickor, i brist på jämställdhet och i destruktiva sociala normer och traditioner.  

Sportens värld är fortfarande mansdominerad och kulturen kan vara sexistisk. Dessutom kan sporten omgärdas av en tystnadskultur med bristande transparens. Det fattas inom sporten också ofta effektiva mekanismer för att rapportera våldet. För att hantera våld mot kvinnor och flickor inom sport har UN Women och Unesco tagit fram en handbok med praktiska verktyg för åtgärder.

Olika aktörer i samhället och inom sporten behöver arbeta tillsammans. Våld mot kvinnor och flickor är ett komplext och mångfacetterat problem samt att idrott och sport ofta har komplicerad infrastruktur. Mycket har hänt, t.ex. vad gäller lagstiftning, utbildning, uppförandekoder och rapportering. Men mer behövs.  

Några åtgärder för aktörer som handboken föreslår är:

– Erbjud regelbundna obligatoriska utbildningar

– Etablera transparenta rapporteringssystem

– Samla in och rapportera data

– Skapa inkluderande och säkra miljöer för flickors och kvinnors idrottande

– Främja en jämställd kultur Bidra till UN Womens och FIFAs kampanj ”Unite to End Violence against Women” genom att swisha 900 29 32 och märk med Unite.
Eller stöd UN Womens arbetet för alla kvinnors och flickors rättigheter världen över genom att bli månadsgivare