« Tillbaka till nyheter

UNFPA:s chef Kanem på besök i Sverige

Publiceringsdatum: 11 maj 2023

Chefen för FN:s befolkningsfond, UNFPA, Dr Natalia Kanem är på besök i Sverige. UN Women Sveriges styrelsemedlem Maria Bauer har träffat henne och bl.a. diskuterat frågan om våld mot kvinnor och flickor och frågor sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Dr Natalia Kanem är i Sverige för att lansera FN:s ”The State of The World Population Report 2023″. I denna rapport kan vi se att världens befolkning nu har överstigit 8 miljarder människor och att vår mänskliga familj är nu större än någonsin tidigare. Tillsammans lever vi längre och åtnjuter hälsosammare liv än vid någon annan punkt i mänsklighetens historia. Under parollen ”8 miljarder liv, oändliga möjligheter – fallet för rättigheter och val” innehåller rapporten frågor om hur SRHR är centralt för jämställdhet, kvinnors egenmakt, fattigdom minskning och hållbar utveckling. Ändå är frågan om SRHR fortfarande kontroversiell. Dr Natalia Kanem lyfte vikten av satsa och försvara arbetare och aktiviteter som verkar på gräsrotsnivå för att en förändring ska uppnås.

UNFPA är FN:s organ som arbetar med befolkningsfrågor och SRHR. Det gäller bl.a. frågor om mödra- och barnhälsovård, om att förebygga antalet dödsfall under graviditet och förlossning samt om att stoppa könsbaserat våld, inklusive barnäktenskap och kvinnlig könsstympning.

Dr. Natalia Kanem har mer än 30 års erfarenhet av strategiskt ledarskap inom områdena förebyggande medicin, folkhälsa och reproduktiv hälsa, social rättvisa och filantropi. Dr. Kanem har en medicinsk examen från Columbia University i New York.