« Tillbaka till nyheter

UN Womens oaser ger kvinnor och flickor i flyktinglägret en tillflyktsort

Publiceringsdatum: 24 nov 2015

Mer än 5 000 syriska kvinnor och flickor besöker varje månad UN Womens ”oaser” – säkra platser i Za’atari flyktinglägrer – och flera hundra har fått inkomster genom UN Womens program i Jordanien.

Sedan 2012 är UN Women på plats i Jordanien, ett av de länder som har fått ta emot den största tillströmningen av syriska flyktingar sedan kriget bröt ut 2011. Mer än 80 000 har sökt skydd i Za’ataris flyktingläger, och tusentals barn har påbörjat sina liv i flyktinglägret. Tack vare kliniker som FN sponsrat har inga barn eller mödrar dött i barnsäng, trots de svåra förhållandena i lägret.

Under vintern, då temperaturen sjunker under noll, är förhållandena i lägret extra svåra. Marken är täckt med snö och leran är frusen, men samarbete med UNICEF där kvinnor dels får möjlighet att arbeta och på så vis försörja sina familjer under tiden i lägret, och dels bidra till att förse lägrets sjukhus med varma kläder och täcken för nyfödda.

Genom sina program för ekonomisk egenmakt ger UN Women betalda arbetstillfällen för kvinnor i lägret. Enligt UN Womens undersökningar använder kvinnorna större delen av sina inkomster på färska livsmedel såsom kött, grönsaker och frukt, och kompletterar också sina bekvämligheter. Utöver att kvinnorna får en egen inkomst får de även en tillflyktsort där de har möjlighet att träffa andra kvinnor.

Säkra oaser för kvinnor och flickor

Det är sedan länge känt att risken för kvinnor och flickor att utsättas för våld och trakasserier är särskilt förhöjd i konflikt- och katastrofsammanhang. Detta gäller även i flyktingläger. Vidare har kvinnor oftast betydligt sämre chanser att få avlönat arbete under tiden de vistas i flyktingläger, och de står utanför beslutsfattande som har med flyktingläger att göra. Mot bakgrund av detta har UN Women upprättat tre ”oaser” i Za’atari – säkra platser till vilka tusentals kvinnor varje månad vänder sig. Här får kvinnor en tillflyktsort där de inte bara har möjlighet till avlönat arbete, utan även kan få gå kurser i läs- och skrivkunskap i arabiska och engelska samt datakunskap, samtidigt som de får hjälp med barnomsorg.

UN Women Jordan har utöver detta upprättat ”safe spaces” som erbjuder omfattande hjälp till de som löper risk att utsättas för, samt offer för, sexuellt och könsbaserat våld (GBV).  Dessutom arbetar man med att öka medvetenheten om problemet med GBV och engagerar män och pojkar i Za’atari i GBV-respons och prevention.

”UN Women Jordan är den största aktören i Za’ataris flyktingläger som erbjuder cash-for-work till kvinnor och flickor. Många flyktingar har varit bosatta i lägret i upp till tre år, och för kvinnor i synnerhet kan livet i flyktinglägret vara isolerat och kännetecknas av ökat hot om könsrelaterat våld”, förklarar Giuseppe Belsito, representant för UN Womens lands kontor i Jordanien. ”Genom det arbete som utförts i våra ”oaser” ger vi kvinnor och flickor möjlighet att bryta isoleringen och få ekonomiskt oberoende för att möta hushållens grundläggande behov. Vi ger dem en möjlighet att återupprätta deras värdighet.”

UN Women nationell kommitté Sverige bedriver insamling till UN Womens arbete i Za’atari.

Skänk en gåva till Syriens kvinnor och flickor på flykt!