« Tillbaka till nyheter

UN Womens landchef för Ukraina i Stockholm

Publiceringsdatum: 15 nov 2023

UN Womens landchef för Ukraina Sabine Freizer besökte Stockholm för att diskutera kvinnors och flickors situation i landet.

Flera miljoner är nu på flykt i Ukraina där majoriteten är kvinnor och barn. I samhället är det nu stora risker för våld mot kvinnor och flickor, både sexuellt våld i konflikt och även våld i hemmen, samt ökade risker för människohandel och hälsorisker, inte minst relaterat till mental hälsa. Fattigdomen i Ukraina ökar och många hushåll leds nu av kvinnor. I den återuppbyggnad som redan startar är det avgörande att stärka kvinnors och flickors ekonomiska egenmakt för en hållbar, ekonomisk och jämställd utveckling i landet.

”UN Women arbetar i Ukraina bland annat med att skapa ”safe spaces” för kvinnor och flickor. Här skapas utrymmen för psykologiskt stöd där samtal kan äga rum i en trygg miljö. Kvinnor och flickor kan här få en plats att läka och finna återhämtning”, berättar Sabine Freizer.

Tillsammans med kvinnorättsorganisationer och andra lokala partners, har UN Women kunnat skapa fyra center i regionerna Zaporizhzhia och Ivano-Frankivsk. Varje center har resurser och stöd för kvinnor och flickor på flykt. Detta inkluderar till exempel hygienkit, utbildning och rättslig rådgivning. 

UN Women arbetar även med nationella, regionala och lokala myndigheter för att stärka dessa institutioner för framtiden med fokus på kvinnors och flickors rättigheter. UN Women stödjer kvinnors tillgång till arbetsmarknaden och kvinnors företagande. UN Women samlar också in viktig data och statistik om kvinnors och flickors situation för att stärka jämställdheten i olika återuppbyggnadsplaner.

”Det är så viktigt att kunna ta del av UN Womens arbete i Ukraina och hur vi i Sverige kan stödja arbetet där med jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter. Vi får nu inte glömma jämställdhet i den komplicerade och stora återuppbyggnaden som redan börjar i Ukraina”, säger UN Women Sveriges verksamhetschef Ulrika Grandin.

Vid besöket av UN Womens landchef för Ukraina Sabine Freizer träffade hon UD och myndigheter som Sida och Folke Bernadotteakademin, liksom svenska civilsamhällesorganisationer och riksdagsledamöter.

Möte med UD och olika andra aktörer som arbetar med Ukraina som till exempel civilsamhällesorganisationer.

Riksdagsledamoten Linnéa Wickman, Socialdemokraterna, med UN Womens Sabine Freizer och Ulrika Grandin.