Årsmöte 2020

UN Women Sveriges ajournerade årsmöte återupptas den 21 april kl.18.30

Med anledning av att UN Women Sveriges årsmöte ajournerades den 29 mars har styrelsen nu fastställt nytt datum och tid för årsmötet.

Coronaviruset (Covid-19) innebär begränsningar av sammankomster och resor för att minska smittspridning, därav har styrelsen beslutat att istället för ett fysiskt möte ha ett digitalt årsmöte.

Den nya tiden blir tisdagen den 21 april kl.18.30 

Enskilda medlemmar i UN Women Sverige har förslags– och rösträtt.
Stödorganisationer får gärna närvara men har inte rösträtt.

Medlemsavgiften för 2020 måste vara betald.

Mer information, inbjudan och anmälningslänk kommer inom kort. Men för att kunna delta behöver du ha tillgång till en dator, Ipad eller annan motsvarande digitalt verktyg. Du kommer att få instruktioner hur du sen kopplar upp dig via en länk till Zoom. Det är inte svårt.

Fullmakt gäller ej vid årsmötet.

Budget
Dagordning 
Förvaltningsberättelse 2019 
Kallelse
Nomineringsblankett 
Revisionsberättelse 2019
Valberedningens förslag
Verksamhetsplan 
Årsredovisning 2019

Årsmöte 2019