« Tillbaka till nyheter

UN Women Sverige står i solidaritet med kvinnokampen i Iran

Publiceringsdatum: 29 sep 2022

2022-09-24

Mahsa Jina Amini dog i frihets- och kvinnokampens namn. Detta får och ska aldrig ske.
UN Women Sverige står i solidaritet med kvinnokampen och alla kvinnorättskämpar i Iran!
Att arbeta för alla kvinnors och flickors mänskliga rättigheter och frihet från våld – var de än finns i världen – är själva kärnan i vårt uppdrag.

UN Trust Fund to End Violence against Women arbetar för att stoppa alla former av våld mot kvinnor och flickor genom att ge finansiellt stöd till lokala kvinnorättsorganisationer på gräsrotsnivå. Kvinnorättsorganisationer är ofta underfinansierade och får endast mycket liten del av världens bistånd. Detta trots att de gör stor skillnad i arbetet med våldsutsatta kvinnor och flickor på lokal nivå. Stöd bidrar bl.a. till kvinnorättsförsvarares möjligheter att utkräva ansvar samt till juridiskt och psykosocialt stöd för våldsutsatta kvinnor. Bidra till UN Trust Funds arbete mot alla former av våld mot kvinnor och flickor genom att swisha till 900 29 32