« Tillbaka till nyheter

UN Women Sverige och WIFT bidrar till feministisk film – Sök Anna-priset

Publiceringsdatum: 6 dec 2022

Film är en central uttrycksform och speglar och formar uppfattningar om samhället. Kvinnor och flickors representation i filmbranschen är fortfarande eftersatt, både i fråga om vilka som får göra film och hur kvinnor porträtteras.

UN Women Sverige och Women in Film and Television (WIFT) Sverige grundade 2014 Anna-priset i syftet att bidra till ökade möjligheter för kvinnor och flickor att delta i filmbranschen på lika villkor för att kunna berätta historier som inte berättas idag.

Syftet med priset är också att öka kunskapen om FN:s kvinnokonvention (CEDAW) som handlar om att uppfylla alla kvinnors och flickors mänskliga rättigheter och motarbeta diskriminering av kvinnor och flickor.

Anna-priset är feministiskt filmstipendium som årligen delas ut till en person med ett projekt av rörliga bilder som till innehåll, form, organisation och med stark konstnärlighet tolkar och gör en gestaltning av kvinnokonventionens mål.

Ansökningstiden är mellan den 15 november 2022 och midnatt 7 januari 2023. Därefter sker en urvalsprocess med hjälp av en jury bestående bland annat av representanter från WIFT Sverige och UN Women Sverige.

Vinnaren presenteras på den Internationella kvinnodagen den 8 mars 2023.

Ansök här: länk