« Tillbaka till nyheter

UN Women Serbien

Publiceringsdatum: 21 mar 2018

I februari 2018 var UN Women Serbien och representanter från serbiska regeringen på studiebesök i Sverige. Gruppen besökte olika departement, organisationer och myndigheter som på något sätt arbetar med jämställdhet och jämställdhetsintegrering.

Under deras sista dag hölls ett möte med jämställdhetsmyndighetens Lillemor Dahlgren som berättade om den nyöppnade myndighetens arbete. Vi passade på att ställa fyra snabba frågor till UN Women Serbiens Jelena Sekulic och Jelena Milovanovic om jämställdhet.

Varför är jämställdhet viktigt?

Jämställdhet uppnås genom att stärka kvinnor, vilket i sin tur påverkar resten av samhället. Genom att stärka kvinnor och deras egenmakt, stärker vi också deras omgivning. Ojämlikheten och den problematik som kvinnor möter påverkar hela samhället. Att introducera, arbeta med och upprätthålla jämställdhet bidrar till en bättre livskvalitet och mående för alla – män och kvinnor. Jämställdhet innebär inte en motsättning mellan könen, utan att män och kvinnor i synergi lever likställt och är lika mycket värda. Av den anledningen är jämställdhet viktigt för en hållbar utveckling i samhället.

Hur arbetar UN Women Serbien med jämställdhetsfrågor?

Några av fokusområdena som UN Women Serbien arbetar med för att uppnå jämställdhet är:

 • Investering i kvinnors ekonomiska egenmakt som styr vägen direkt mot jämställdhet
 • Utrota fattigdom och ha en inkluderande ekonomisk tillväxt
 • Utrota allt våld mot kvinnor som representerar ett stort hinder för att uppnå jämställdhet
 • Utveckling och fred;
 • Inkludera kvinnor i beslutsfattande processer
 • Budgetera så att kvinnor likväl som män tillgodoses i den nationella och lokala budgeten.

Vilka är de största utmaningarna och möjligheterna i Serbien, gällande jämställdhet?

De största utmaningarna i Serbien när det gäller jämställdhet är:

 • Brist på information, förståelse och medvetenhet om ojämställdhet
 • Djupt rotad ojämställdhet;
 • Icke tillfredsställande mänskliga/tekniska/finansiella investeringar;
 • Svag koordinering- och övervakningsmekanismer;
 • Otillräcklig kommunikation mellan verksamma aktörer;
 • Begränsad uppmärksamhet/belysning av marginaliserade grupper och problemområden;
 • En splittrad riktning i arbetet för att stärka jämställdhet;
 • Diskriminerande könsstereotyper, uppfattningar som stannar utvecklingen.

Är det något som ni finner inspirerande från/av Sveriges arbete för jämställdhet?

Det vi finner mest inspirerande är att Sverige utnämnt sig själv att vara en feministisk regering med löftet om att bygga ett samhälle där kvinnor och män har samma makt och rätt till att forma deras egna liv och samhället.

Regeringens plattform för hur jämställdhetsintegrering ska genomsyras på central, regional och lokal nivå samt hur man integrerar ett jämställdhetsperspektiv i varje aspekt av sitt arbete är beundransvärt. Kvinnor och män, flickor och pojkar, kan leva deras liv till fullo när jämställdhetspolicys finns.