« Tillbaka till nyheter

Orange Day: världen färgades orange för att ta ställning mot våld mot kvinnor och flickor

Publiceringsdatum: 29 nov 2023

Den 25 november var det Orange Day och FN:s internationella dag för att stoppa våld mot kvinnor och flickor. Vi på UN Women Sverige vill rikta ett stort tack till alla som deltog och på olika sätt engagerade sig och manifesterade mot våldet på denna viktiga dag.  

En av tre kvinnor i världen utsätts för fysiskt eller sexuellt våld under sin livstid. Mäns våld mot kvinnor och flickor är ett brott mot de mänskliga rättigheterna som sträcker sig över lands-, klass- och åldersgränser. 

På Orange Day lyste byggnader, företag och platser runt om i Sverige och i världen upp i orange, och människor engagerade sig för att på olika sätt stå upp mot våld mot kvinnor. Som en ljus och optimistisk färg representerar orange en värld fri från våld mot kvinnor och flickor. 

En av aktörerna som engagerade sig för att ta ställning mot våldet var AMF Fastigheter i Stockholm

”I lördags lyste det femte Hötorgshuset invid Sergels torg i Stockholm orange för att uppmärksamma alla de kvinnor runt om i världen som blir utsatta för våld. Vi är glada att vi kunde delta i den här manifestationen och vara med och belysa den här viktiga frågan”, uttrycker Jenny Sivervik, marknadsområdeschef City på AMF Fastigheter.

En ny rapport från UN Women och UNODC visar också att totalt utsattes 89 000 kvinnor globalt för dödligt våld under 2022, vilket är den högsta rapporterade siffran de senaste två decennierna. För många kvinnor och flickor är hemmet långt ifrån en trygg plats, och enligt siffror från UN Women och UNODC begås 55 procent av allt dödligt våld mot kvinnor av familjemedlemmar eller partners. 

Att investera i arbetet med att stoppa våld mot kvinnor och flickor är ett steg mot en mer rättvis, hållbar och jämställd värld för alla. 

“Att så många olika aktörer engagerat sig och varit med och tagit ställning mot våld mot kvinnor och flickor är otroligt betydelsefullt och viktigt. Varmt tack till varenda en som engagerat sig i Orange Day och stöttat UN Womens arbete mot våldet. Tillsammans gör vi skillnad!”, säger Louise Waller, Head of Communications and Fundraising på UN Women Sverige.    

Under 2022 intensifierade UN Women sitt arbete mot våldet mot kvinnor och flickor, och stödet nådde nära tre miljoner kvinnor. Fokus ligger på stöd till överlevare av våld, förebyggande arbete och på att förändra destruktiva sociala normer. 

UN Women samarbetar nära med kvinnorätts- och civilsamhällesorganisationer, kommuner, regeringar och privata aktörer för att hjälpa och förändra destruktiva sociala normer. Det förebyggande arbetet har visat sig vara mest framgångsrikt vad gäller att bekämpa våld mot kvinnor och flickor. 

Tillsammans fortsätter vi att arbeta mot en jämställd och rättvis värld där ingen människa ska utsättas för könsbaserat våld. Låt oss fortsätta stå enade och kämpa för en framtid där varje individ respekteras och skyddas, oavsett kön. 

Stötta UN Womens arbete mot våldet här

Ett hjärtligt tack till alla er som deltog för ert bidrag och ert stöd, önskar UN Women Sverige.