Företag

VILL ERT FÖRETAG VARA MED OCH STÖDJA VÅRT ARBETE?

Som samarbetspartner och sponsor till UN Women nationell kommitté Sverige stödjer ni UN Womens arbete för kvinnors och flickors rättigheter och för ett jämställt samhälle. För ert företag innebär ett stöd till oss en unik möjlighet att vara ett ledande företag inom jämställdhet och kvinnors och mäns lika värde – en lönsam koppling som dessutom stärker ert varumärke. Våra samarbeten ska vara lönsamma både för oss och för våra partners.

Ett samarbete med oss kan se ut på många olika sätt, men innan vi inleder samarbeten är det några kriterier som ni som företag måste uppfylla.

UN Women nationell kommitté Sverige samarbetar med företag som:

 • stödjer och respekterar mänskliga rättigheter och även ser till så att de inte är med och bidrar till att bryta mot de mänskliga rättigheterna
 • upprätthåller föreningsfriheten och tillåter kollektiva förhandlingar
 • förbjuder alla former av tvångsarbete
 • tillämpar ansvarsfullhet i miljöfrågor samt tar initiativ till att främja mer ansvarsfullhet på miljöområdet
 • arbetar mot korruption i alla former
 • visar socialt ansvarstagande och ledarskap inom sin verksamhetssfär och det omgivande samhället
 • bidrar aktivt till en positiv utveckling av samhället
 • har en tradition av socialt ansvarstagande
 • har en positiv verksamhets- och produktimage
 • uppvisar engagemang i utvecklingsrelaterade frågor
 • visar ansvar för anställda

UN Women nationell kommitté Sverige samarbetar inte med företag som:

 • har sin huvudsakliga näring i militär verksamhet, kärnkraft, vapen, pornografi, alkohol, spel, tobak, eller som tillverkar eller säljer reproduktioner av vapen som marknadsförs till barn
 • bryter mot de mänskliga rättigheterna, använder sig av barnarbete, eller behandlar kvinnor illa
 • är involverat i oetisk, korrupt eller exploaterande verksamhet
 • bryter mot internationella lagar och överenskommelser inom miljöområdet