« Tillbaka till nyheter

Stärkt roll för UN Women i kriser – styrelsemöte i New York

Publiceringsdatum: 20 jun 2023

Just nu (19-21 juni) pågår styrelsemöte i UN Women i New York. Sverige representeras bl.a. av Leila Abdu från svenska UD.

UN Womens högsta chef Sima Bahous inledde mötet och påminde medlemsländerna om UN Womens mandat om att arbeta normativt och samordnande samt med genomförande i fält för global jämställdhet.

Nya resultat för 2022 har kommit som bl.a. visar att UN Women har kunnat intensifiera sitt arbete i kriser, där kvinnor och flickor behöver FN som mest. UN Womens har i sin samordningsroll för hela FN:s jämställdhetsarbete bl.a. bidragit till att majoriteten av humanitära planer nu är jämställdhetsintegrerade. UN Women har också bidragit till att över 140 globala initiativ har lanserats för att stödja kvinnorättsorganisationer och ledarskap för unga.

Bahous informerade om att UN Womens initiativ Generation Equality kommer att uppmärksammas vid ett ”Midpoint Moment” i New York i september under SDG Summit. Hon passade också på att tacka av vår svenska Åsa Regner som, tillsammans med Anita Bhatia, nu slutar sina perioder som biträdande chefer för UN Women.

Läs Bahous hela uttalandet här