« Tillbaka till nyheter

Bahous talar om kvinnor i Gaza inför säkerhetsrådet

Publiceringsdatum: 23 nov 2023

UN Womens högsta chef, Sima Bahous, talade inför FN:s säkerhetsråd angående kvinnors och flickors situation i Gaza. I sitt anförande betonade Bahous vikten av att upprätthålla en permanent vapenvila och lindra situationen för kvinnor och flickor i Gaza.

”I mina genomgångar har jag varit konsekvent och upprepade gånger betonat att kvinnor och flickor är de som betalar det högsta priset i konfliktsituationer”, uttryckte Bahous.

Bahous framhävde även den oroande ökningen av civila offer i Gaza och det akuta behovet av omedelbart eldupphör. Bahous framhöll även vikten av snabba åtgärder för att hantera den akuta humanitära krisen. Nu, mer än någonsin, ser vi behovet av att söka fred.

”I sådana här stunder är multilateralism som mest betydelsefull. Denna institution, tillsammans med andra inom FN, är platsen där vi samlas för att finna fred. Vår historik varierar”, påpekade Bahous.

Bahous betonade även vikten av den information som generalsekreterarens särskilda representant för sexuellt våld i konflikter, SRSG, har delat för att underlätta utredningar om konflikbaserat sexuellt våld.

Slutligen uppmanade Bahous också till ökat kvinnligt deltagande i fredsinsatser och manade den internationella gemenskapen att upprätthålla principer om rättvisa och ansvarsskyldighet.

”Jag välkomnar den resolution som antogs i Säkerhetsrådet förra veckan och hoppas att den endast markerar början på en bredare enighet inom Säkerhetsrådet för att hitta en lösning. Jag uppmanar till dess omedelbara implementering. Dock berör inte denna resolution, liksom de över 100 andra resolutionerna gällande den palestinska frågan sedan 1948, aspekter av jämställdhet”, avslutade Bahous.