« Tillbaka till nyheter

Seminarium med Sarah Hendriks om jämställdhet i de globala målen

Publiceringsdatum: 2 okt 2023

Idag bjöd UN Women och Sida in till seminarium med UN Womens biträdande globala chef och ansvarig för policy och program Sarah Hendriks pratade om jämställdhet i de globala målen.

Under seminariet presenterade Sarah Hendriks Snapshot-rapporten, diskuterade global jämställdhet och hur det ser ut runt om i världen samt initiativet Generation Equality. Snapshot rapporten är en överblick över hur vi ligger till gällande de globala målen, med en särskild fokus på jämställdhetsaspekterna i alla de 17 målen.

”Alarm bells are ringing everywhere”, påpekade Sarah Hendriks.

Med endast sju år kvar till år 2030 är världen inte på rätt väg vad gäller global jämställdhet, och vi ser det vi benämner en motreaktion eller en backlash. Exempelvis lever idag en av tio kvinnor i fattigdom, och de framsteg som gjorts inom global mödrahälsa under de senaste decennierna har stagnerat. Dessutom lever över 600 miljoner kvinnor och flickor i konfliktområden, en siffra som har ökat med 50 procent på bara fem år. Slutligen, om inga förändringar görs i utvecklingen kommer en av fyra kvinnor och flickor att lida av hunger år 2030. Detta är bara några av de punkter som togs upp under seminariet.

Större investeringar i det globala arbetet krävs för att nå målen om jämställdhet år 2030.

UN Women Sverige vill tacka alla som deltog i detta viktiga seminarium!