« Tillbaka till nyheter

Safe Cities

Publiceringsdatum: 25 okt 2018

Världen över utsätts kvinnor och flickor för olika former av sexuellt våld och trakasserier på offentliga platser. Det förekommer på gator, i och omkring skolor, i kollektivtrafiken, på arbetsplatser, på offentliga toaletter och i parker och det handlar om allt ifrån kommentarer, till tafsande och våldtäkter.

Detta begränsar starkt kvinnors och flickors rörelsefrihet och möjligheter att studera och arbeta. För att skapa säkrare och tryggare städer för kvinnor har UN Women lanserat initiativet ”Safe Cities and Safe Public Spaces” som en del av programmet ”Safe Cities Free of Violence against Women and Girls”. Initiativet täcker över 35 städer i världen och involverar mer än 70 globala och lokala partners. Målet är att skapa omfattande strategier och åtgärdsplaner för att göra offentliga platser säkrare för kvinnor och flickor att vistas på.

Inledningsvis upprättades program i Quito i Ecuador, Cairo i Egypten, New Delhi i Indien, Port Moresby i Papua New Guinea och i Kigali i Rwanda. Nu har programmet spridit sig till ännu fler länder och städer. I det våldsdrabbade området Prumpung i Indonesiens huvudstad Jakarta har UN Women tillsammans med lokala organisationer lanserat programmet genom att bland annat hålla diskussionsmöten och utbilda de lokala myndigheterna i preventivt arbete för att stoppa våld mot kvinnor och flickor.

Programmet har även bidragit till att man i Quito i Ecuador ändrat en lokal förordning för att stärka åtgärderna mot sexuella trakasserier på offentliga platser. 2016 antog kommunen som Quito ligger i Safe Cities-programmet och har sedan dess utformat strategier och budgetallokeringar för att minska våldet mot kvinnor och flickor. Vidare har Egyptens departement för bostäder och stadsutveckling infört granskningar för kvinnors säkerhet, för att säkerställa ett jämställdhetsperspektiv i stadsplaneringen, och Rwandas jämställdhetsmyndighet (Gender Monitoring Office) har lanserat sin egen utbildning om förebyggande av sexuella trakasserier och våld i kollektivtrafiken.

Städer som deltar i ”Safe Cities” uppmanas att:

 • Identifiera stadens kontext för att kunna utforma
  programmet på ett effektivt sätt för bästa möjliga trygghet,
 • Utveckla och implementera lagar och policys för att
  motverka sexuellt våld på offentliga platser,
 • Investera i säkerhetsåtgärder, och
 • Förändra attityder och beteenden som handlar om
  kvinnors och flickors rätt att röra sig fritt och
  tryggt på offentliga platser.

”Safe Cities and Safe Public Spaces” är en av UN Women’s flaggskeppsprogram, utformat för att se till att UN Women bidrar till att uppnå de Globala Målen inom Agenda 2030. Programmet stöttar även nationella regeringar att i sin tur arbeta med de Globala Målen. För mer information om Safe Cities, kontakta safecities@unwomen.org