« Tillbaka till nyheter

Rohingya-krisen ett år senare: nästan en miljon Rohingya-flyktingar är nu i Bangladesh. Majoriteten är kvinnor och flickor

Publiceringsdatum: 29 aug 2018

Rohingya är en etnisk minoritetsgrupp i Myanmar som blivit nekade medborgarskap i landet sedan 1982, och har i nästan tre decennier flytt till grannlandet Bangladesh för att undkomma de våldsattacker som de gång på gång utsätts för av burmesisk militär.

För ett år sedan ökade flyktingströmmarna till Bangladesh kraftigt efter att våldet mot Rohingyas eskalerade. Militären i Myanmar började utföra attacker som kommit att kallas för etnisk rensning och folkmord av minoritetsgruppen. Bland de 918 936 flyktingar (juni 2018) som kommit till området Cox Bazar i Bangladesh är 52 % kvinnor och flickor varav 16 % är ensamstående mödrar, enligt UN Women.

Nu, ett år senare är flyktinglägren överfulla och med de knappa resurser som finns är behovet av hjälp stort. En av de största utmaningarna är att tillgodose kvinnors särskilda behov, då kvinnor under flykt ofta drabbas extra hårt genom allt från sexuellt våld till livsfarliga hygienproblem vid menstruationer och förlossningar.

Enligt FN:s kontor för samordning av humanitära frågor (UNOCHA) begås det hundratals fall av sexuellt våld i lägren varje dag. 77 %  av lägrets kvinnor och flickor känner sig otrygga när de rör sig för att hämta vatten, gå på toaletten eller duscha. Det råder också stor brist på hygienartiklar som t.ex. mensskydd, och möjligheten att tvätta dessa är små.

Situationen har bland annat resulterat i att kvinnor och flickor går hungriga och törstiga när de inte hämtar vatten samt får magsmärtor och infektioner när de inte tvättar sina mensskydd. Infektioner som dessutom riskerar att spridas eftersom man lever så tätt inpå varandra.

UN Women arbetar på plats i Bangladesh för att underlätta för kvinnor och flickor, bland annat genom att dela ut ”Dignity Kits” innehållande tvål, kläder, filtar, mensskydd och solenergilampor. UN Women har också upprättat så kallade “Safe Spaces” områden där kvinnor kan amma och ta hand om sina barn samt gå på toaletten ifred.

I januari 2018 byggde UN Women tillsammans med ActionAid och med stöd från UN Women nationell kommitté Australien det första kvinnocentret “Multi-Purpose Women’s Centre” i Bhalukhalilägret i Cox Bazar.
Till centret kommer det ungefär 70 kvinnor dagligen och hittills har över 15 000 kvinnor och flickor fått hjälp på olika sätt tack vare centret. Centret har exempelvis hjälpt Mahmuda Begum, 23.

UN Women jobbar även med att stärka kvinnors egenmakt. Genom utbildningar som UN Women ordnat för kvinnor har de lärt sig att exempelvis hantera de extrema regnfall som Bangladesh tyvärr utsätts för.
I maj drabbades många läger av kraftiga monsunregn som förstörde mycket av det som byggts upp. Då fick frivilliga kvinnor lära sig radiokommunikation för att bättre kunna kommunicera och förbereda för nästa regnfall. Andra har fått lära sig att konservera mat och hur man enklast söker skydd när regnet kommer.

Sedan februari i år har även över 420 kvinnor och flickor genomgått en skräddarutbildning, vilket öppnat upp för möjligheten att tjäna egna pengar och kunna försörja sig själva och sina familjer ekonomiskt. Att utbilda kvinnor bidrar till att de kan ta mer plats och vara med och påverka det vardagliga livet i flyktinglägren.
UN Women arbetar även med psykosocial support för kvinnorna och flickorna i centret, där de får prata om exempelvis sina upplevelser av sexuellt våld och trakasserier. Hittills har 867 kvinnor och flickor fått hjälp.

Den 20 juni, på World Refugee Day, höll UN Women den interaktiva konstsessionen ”Awareness through Art” för kvinnor och flickor i Balukhalilägret för att belysa rätten till ett värdigt liv. Syftet var att kvinnor och flickor skulle få den sällsynta möjligheten att uttrycka sina känslor och tankar i visuella former för världen att se.

Många av kvinnorna menade att bara att hålla i en pensel var en upplevelse. De fick inte bara frihet att uttrycka sig i en ny form utan upplevde det också som ett sätt att ventilera sina känslor och tankar kring de utmaningar och problem de ställs inför varje dag som kvinna på flykt.

Trots att många kvinnor nu anpassat sig till livet i lägren och fått hjälp med mycket, behövs det mer. Med stöd från organisationer som UN Women blir livet aningen lättare. UN Women ansökte tidigare i år för bidrag för att bygga sju nya kvinnocenter, men är i nuläget  långt ifrån att kunna genomföra detta.

Ditt bidrag behövs och gör skillnad – bli månadsgivare och stöd UN Womens arbete.
Eller Swisha en gåva till 123 900 29 32 och märk ditt bidrag med Rohingya.