Mänskliga Rättigheter-kort, Engelska

kr299.00

Box med 66 informations- och inspirationskort med artiklar från FN:s kvinnokonvention och FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

* Porto för att skicka 1: 45 kronor. För två kortlek 60 kr. Porto ökar alltså med 15 kronor för varje lek en adderar. Vill du beställa fler än 30 st kontakta oss: info@unwomen.se.