« Tillbaka till nyheter

Ordförande har ordet

Publiceringsdatum: 23 feb 2024

Kära kämpar och världsfeminister!  

Det har varit en tung vinter – politiskt, ekonomiskt, emotionellt. Krig, kriser och katastrofer utspelar sig inför våra ögon och det är svårt att värja sig mot den massiva frustrationen och desperationen som många med mig dagligen bevittnar. Snart stundar våren som inleds med den internationella kvinnodagen den 8 mars. Jag önskar att varenda dag vore en internationell kvinnodag när världens ledare och makthavare gemensamt kunde lyfta flickors och kvinnors situation och agera för förändring. Tills dess får vi fortsätta, påminna dem om situationen och slå i varningsklockorna och vara världsfeminister!

Kvinnor och flickor är i majoritet av de människor som lever i fattigdom globalt. Kvinnor och flickor upplever också flera former av intersektionell diskriminering, dvs att könsdiskrimineringen förvärras av faktorer som etnicitet, religion, ekonomisk och social status, funktionshinder, könsidentitet etc. Våldet mot kvinnor och flickor, framför allt i nära relationer, är fortsatt en global pandemi.  

I kris, konflikt och katastrofer är kvinnor och flickor särskilt utsatta, inte minst för det ökade och sexuella våldet. Klimatförändringarna har stora effekter på kvinnors och flickors försörjning. 

Photo: UN Women/Ryan Brown

Kvinnors ekonomiska egenmakt
Över hela världen och i alla samhällsklasser och sektorer är kvinnors ekonomiska egenmakt eftersatt. Globalt befinner sig kvinnor oftare i lågavlönat arbete i informella sektorn, utan trygghetssystem eller försäkringar. Lönegapet mellan kvinnor och män är fortfarande enormt och alltför få kvinnor finns på ledande positioner inom näringslivet. Investeringarna i kvinnors företagande är lågt och kvinnor axlar fortfarande det största ansvaret för det obetalda arbetet.  

För att skapa inkluderande och hållbara ekonomier och tillväxt behöver det obetalda arbetet räknas. Erkänn och värdesätt kvinnors obetalda arbete och investera i det som kallas ”care economy”. Investera i allt från barnomsorg till äldrevård och pensioner. Inför jämställdhetsanalyser i offentliga institutioner och stärk skyddsnäten. Alla budgetar behöver ta hänsyn till hur de påverkar män och kvinnor olika, så kallad gender budgeting.  Könsbaserad statistik är central för att göra korrekta jämställdhetsanalyser och utkräva ansvar. 

I demokratins namn behöver vi alla efterfråga ökade offentliga investeringar med fokus på utbildning, hälsa och sociala trygghetssystem.  

Det globala biståndet till jämställdhet och kvinnorättsorganisationer måste öka.  

Kvinnorättsorganisationer är avgörande för jämställdheten visar rapporter. I tider av motstånd och reträtt, en backlash för kvinnors och flickors rättigheter är kvinnorättsförsvarare helt centrala.  

Kvinnors ledarskap och ekonomiska egenmakt är en nyckel i utvecklingen. Mer utrymme, möjligheter och en uppgradering av unkna patriarkala normer krävs för att öka och stärka kvinnors och flickors ledarskap och deltagande inom alla sektorer – i det offentliga och i näringsliv.  

Photo: UN Women/Ryan Brown

Internationella kvinnodagen 8 mars
UN Women fokuserar i år på ekonomisk egenmakt, kvinnors företagsamhet och entreprenörskap som en väg till jämställdhet. Vi välkomnar därför er alla, medlemmar och månadsgivare till våra viktiga och inspirerande event den 8 mars 2024 i hjärtat av Stockholm. Vi arrangerar afternoon tea – där priset går till UN Women:s globala program – på Soho House mellan 16.00-18.00 där jag har bjudit in fantastiska förebilder som har brutit ny mark och generöst delar med sig av sina framgångstips och finter. Lyssna på bl.a. PR-drottningen och nöjes- och modeentreprenören Lili Assefa, den folkkära TV-kocken, kokboksförfattaren och matentreprenören Zeina Mourtada, Börshajen och entreprören Andra Farhad som berättar om finansiell ojämställdhet. Möt också vår eminenta styrelse som alla arbetar ideellt för att förverkliga vår vision om en värld fri från våld mot kvinnor – fysiskt, psykiskt, politiskt, ekonomiskt våld som utövas utan pardon. Kontakta info@unwomen.se för anmälan och biljetter.

På morgonen den 8 mars ringer vi och flera börser runt om i världen i klockan för jämställdhet. För tionde året i rad anordnas evenemanget ”Ring the Bell for Gender Equality” – ett samarbete mellan UN Women och UN Global Compact tillsammans med börser över hela världen. På Nasdaq Stockholm anordnar vi därför en panel tillsammans med olika företag. Anmäl dig här.

Vi avslutar dagen tillsammans genom en musikalisk resa där kvinnors röster ekar genom Hedvig Eleonora kyrka. Jag håller ett litet brandtal och körerna kompenserar tusentals år av tystnad genom sång. Kl 20.00 börjar denna musikmässa ”Hedvigpuls” med körer, mässa och program. Kom tidigt! Läs mer här.

Därefter är vi några som åker till New York där flera tusentals kvinnor och kvinnorättsorganisationer från hela världen samlas i FN för det stora jämställdhetsmötet – Commission on the Satus of Women (CSW). Syftet är att stärka det globala jämställdhetsarbetet och FN:s medlemsländer förhandlar fram ett dokument med slutsatser på ett viktigt jämställdhetstema. I år är temat kvinnors ekonomiska egenmakt och utökade resurser behövs för jämställdhetsarbetet under mottot: Invest in Women – Accelerate Progress! 

Vi behöver växla upp arbetet för att nå jämställdhet och de globala målen i Agenda 2030.  

Vi behöver samlas och stärka varandra och mobilisera mot misogyni och för alla människors kompromisslösa och villkorslösa mänskliga rättigheter.  

Bli Världsfeminist du också!