Latinamerika och Karibien

UN Women arbetar i Sydamerika och Karibien genom vårt regionkontor i Panama City som stöder lands- och sambandskontor (multi-country offices) spridda över hela regionen samt länder där UN Women har en mer begränsad programmatisk närvaro. I länder där vi inte bedriver fältarbete stöder vi FN-systemet, regeringar och det civila samhället genom tekniskt bistånd och partnerskap.

Vi bidrar till att stärka kvinnligt ledarskap, även bland kvinnliga politiker och politiska partimedlemmar. För att öka kvinnors ekonomiska egenmakt – särskilt bland de mest marginaliserade grupperna – förespråkar vi strategier och lösningar för att öka tillgång till resurser, sysselsättning och tjänster, och bedriver pålitlig forskning för att underbygga våra rekommendationer. En prioritering är erkännandet av kvinnors bidrag till avlönat arbete, en annan är att uppnå lika tillgång till ett anständigt arbete.

En rad program fokuserar på att få slut på våldet mot kvinnor och flickor genom att utöka förebyggnadsåtgärder samt tillgång till tjänster för de som överlevt våld. Vi samarbetar med länder för att stärka lagar och institutioner som skyddar kvinnor och involverar män i arbetet med att stoppa våldet. För att öka tillgången till rättvisa och få ett slut på straffriheten genomför vi åtgärder för att öka lyhördheten hos polis och rättsväsende. UN Women spelar också en ledande roll i FN:s generalsekreterares UNiTE-kampanj som är verksam i alla 33 länder i regionen, och betonar vikten av att det är allas ansvar att få slut på våldet.

I anknytning till de prioriterade områdena, och andra områden, hjälper UN Women till vid pågående rättsliga reformer och integrering av jämställdhetsåtgärder i nationella program, planer och budgetar.

Läs mer på regionkontorets hemsida.