Europa och Centralasien

I Europa och Centralasien genomför UN Women program i linje med de nationella utvecklingsmålen genom flera lands- och sambandskontor (multi-country offices). Vi arbetar tillsammans med kvinnor för att kartlägga och ge uttryck för deras behov och prioriteringar i beslutsprocesser och samarbetar med offentliga institutioner för att bygga upp kapacitet att genomföra de nationella åtagandena kring jämställdhet.

Våra initiativ för att öka ekonomisk egenmakt fokuserar på att hjälpa kvinnor till försörjning och tillgång till ekonomiska resurser som land för att kunna försörja sig och sina familjer. Vi förespråkar politik och program som specifikt riktar in sig på kvinnors olika behov, inklusive utsatta grupper såsom minoriteter och migranter.

Jämställdhetsintegrerad budgetering i syfte att identifiera strategier och resurser som kan motverka orättvisor, har blivit ett viktigt verktyg i ett växande antal länder och vägleder arbetet med problem relaterat till allt från anställningar till våld i hemmet.

UN Women trycker på för nationella handlingsplaner och rättsliga reformer som stärker skydds- och straffåtgärder för att få ett slut på könsrelaterat våld. Vi främjar informationskampanjer och underlättar utbyggnaden av tjänster som upprätthåller lagar. Förutom att arbeta med mer traditionella partners i regeringen och det civila samhället, hjälper vi till att mobilisera nyare grupper, inklusive män och ungdomar.

Våra ansträngningar för att utöka kvinnors deltagande i regionala och nationella freds- och säkerhetsprocesser har uppmärksammat och givitresurser till kvinnor som drabbats av krig och konfliktrelaterat sexuellt våld. Vi hjälper länder att formulera och följa upp nationella handlingsplaner för att genomföra FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet.

Läs mer på regionkontorets hemsida