« Tillbaka till nyheter

Ökad ekonomisk egenmakt för världens kvinnor

Publiceringsdatum: 20 apr 2016

Ökad ekonomisk egenmakt är ett av UN Womens fokusområden. När en kvinnas ekonomiska egenmakt stärks, gynnas hela samhället. Att investera i kvinnors ekonomiska egenmakt innebär att bereda väg för jämställdhet, fattigdomsbekämpning och en inkluderande ekonomisk tillväxt.

Förbättrade försörjningsmöjligheter för kvinnor är det mest effektiva sättet att minska hunger och fattigdom. Globalt sett är kvinnor kraftigt underrepresenterade på arbetsmarknaden. År 2013 befann sig 72,2 procent av världens alla män på arbetsmarknaden. Motsvarande siffra för kvinnor var endast 47,1 procent. Kvinnor arbetar obetalt i betydligt större utsträckning än män eller har informella anställningar som ofta innebär bristande arbetsvillkor och sämre löner.

Kvinnors ökade representation på arbetsmarknaden fungerar som en viktig inkörsport till övrigt deltagande i samhället, däribland i beslutsfattande processer. Fler kvinnor på arbetsmarknaden är också viktigt ur ett jämställdhetsperspektiv då det kan bidra till att glappet mellan män och kvinnor blir mindre.

Fotocredit: UN Women/Faria Salman