« Tillbaka till nyheter

Ny verksamhetschef UN Women Sverige – Ulrika Grandin

Publiceringsdatum: 7 sep 2022

Ulrika Grandin är sedan 1 september 2022 UN Women Sveriges nya verksamhetschef. Närmast kommer Ulrika Grandin från Utrikesdepartementet där hon arbetat med den feministiska utrikespolitiken.

Jag är mycket stolt över möjligheten att få vara med och driva UN Women Sveriges viktiga arbetet framåt. I dagens tider av motstånd mot kvinnors och flickors rättigheter, och där vi ser auktoritära tendenser breda ut sig, är detta arbete helt centralt. I pandemins spår har våld mot kvinnor och flickor ökat och i länder i krig, kris och konflikt drabbas kvinnor och flickor hårt. Situationen i Afghanistan och Rysslands aggression mot Ukraina är exempel på detta. Som feminist kommer jag i mitt arbete att sätta kvinnors och flickors rättigheter i centrum.”

UN Women Sverige arbetar sedan 2011 på uppdrag av UN Women, FN:s jämställdhetsenhet, genom insamling till UN Womens globala arbete samt med påverkansarbete för och information om jämställdhet och stärkande av kvinnors rättigheter och egenmakt.

Ulrika Grandin har arbetat i olika positioner på Regeringskansliet, framför allt på Utrikesdepartementet men också på Miljödepartementet och Kulturdepartementet. Områden hon arbetat med rör framför allt globala frågor, jämställdhet, mänskliga rättigheter och hållbarhet samt FN-frågor. Ulrika Grandin har även arbetat med EU-frågor och på Sida.

Kontakt uppgifter:
Ulrika Grandin
Tel: 0707-290948
Email: ulrika.grandin@unwomen.se
Twitter: @GrandinUlrika

Foto: Regeringskansliet