« Tillbaka till nyheter

”Nu behöver jag inte stå ut med kyla, regn och vind bara för att gå på toaletten”

Publiceringsdatum: 15 apr 2019

De 406 elever som går i skolan i byn Pelinia, Moldavien, har aldrig haft några skoltoaletter. Istället har de behövt gå till en simpel utomhusanläggning för att utföra sina behov, trots kyla och dåligt väder. Avsaknaden av rinnande vatten har gjort det mycket ohygieniskt att gå på toaletten under skoltid, och eleverna blir ofta sjuka.

En dag bestämde sig historieläraren Ludmila Ţurcanu, tillsammans med fyra kvinnliga kollegor och en student, att de behövde göra någonting åt problemet. De började planera ett projekt för att bygga toaletter till sina elever.

Genom att utföra lobbying lyckades de få kommunen att installera rinnande vatten i skolbyggnaden, vilket även resulterade i att ett närliggande hälsocenter kunde få rinnande vatten installerat samtidigt.

Ludmila och de andra kvinnorna övertalade därefter statliga myndigheter att betala för ett nytt avloppssystem, och sökte skol- och samhällsbidrag för att täcka resterande installationskostnader. Byggmaterialet finansierades av UN Women, genom organisationen ”Partnership for Development” Centre i Moldavien.

Idén till projektet startade efter att Ludmila och hennes kollegor deltagit i National Mentorship Program for Active Women ”INSPIR-O!”. Tillsammans med kvinnor från sju olika kommuner fick de utbildning i ledarskap, projektledning och i att tala inför publik. Programmet är till för att främja jämställdhet och motivera kvinnor till att initiera samhällsprojekt, och riktar sig till kommuner som saknar kvinnor i ledningen.

”Jag förändrades efter att jag deltog i programmet… Nu är jag mer självsäker och har egna åsikter, medan jag tidigare var blyg inför att prata offentligt… till och med min man har märkt att jag förändrats. Nu har jag fler idéer och jag märker att andra har en positiv attityd mot mig”, säger Ludmila.

Tack vare Ludmila och hennes kvinnliga kollegor kan eleverna nu gå på toaletten inomhus, och tvätta händerna under rinnande vatten.

”Nu behöver jag inte stå ut med kyla, regn och vind bara för att gå på toaletten.” säger 11 år gamla Carolina Parea som går på skolan och tycker att deras situation har förbättrats mycket.

Ludmila berättar också att hon nu är mycket mer aktiv både i privatlivet och inom politiken, och hon deltar i alla kommunala möten. Hennes nya mål är att bli ledamot, eller till och med borgmästare, i kommunen.

”Vi behöver fler kvinnor som förbättrar vår kommun”, förklarar Ludmila”.

”Det är dags att bli involverad. Jag är född, uppvuxen och bor här, och jag vill skapa en förändring”, uttrycker hon.