« Tillbaka till nyheter

Nobeltider – Goldings forskning om jämställdhet på arbetsmarknaden

Publiceringsdatum: 9 dec 2023

På söndag är det Nobeldagen. Då kommer bland annat Claudia Goldin tilldelas Riksbankens ekonomipris till Alfred Nobels minne för sin forskning om jämställdhet på arbetsmarknaden.

Claudia Goldin är professor vid Harvard universitet och forskar om jämställdhet och kvinnors roll på arbetsmarknaden. Claudia Goldin tilldelas priset för att ha förbättrat vår förståelse av kvinnors roller på arbetsmarknaden och för att hon belyser orsakerna skillnader som kvarstår idag.

En av våra UN Women Sverige-medlemmar, och före detta ordförande, Monica Green har skrivit en bok där hon berättar om olika kvinnors insatser i ekonomin, bland annat Claudia Goldin. Där framgår att Goldin var en av de första akademikerna som gett en heltäckande historisk bild av kvinnors roller på arbetsmarknaden.

När samhällen gått över från jordbruks- till industriella samhällen har kvinnors andel på arbetsmarknaden gått ner, vilket har med sociala normer att göra gällande kvinnans roll i familjen och i att ta hand om barn. Men när servicesektorn expanderar, ökade andelen kvinnor på arbetsmarknaden. När preventivmedel introduceras kommer en frihet för kvinnor att bättre kunna planera och ha möjligheter till en professionell karriär.

Kvinnor har sen en längre tid valt att utbilda sig och i de flesta höginkomstländer är kvinnor idag högre utbildade än män.

Men trots modernisering, ekonomisk tillväxt och högre andel kvinnor på arbetsmarknaden så har det tagit mycket lång tid för lönegapet mellan kvinnor och män att börja minska. Att det inte minskar snabbare är för att kvinnor fortsatt missgynnas av föräldraledighet och föräldraskap, menar Goldin.

Goldins forskning understryker vikten av att kartlägga kvinnors roller och situation på arbetsmarknaden, vilket bidrar till möjligheterna till förändringar för att uppnå ett mer jämställt samhälle.

Monica Green är kommunpolitiker i Skövde och aktiv i UN Women Skaraborg och har skrivit boken ”You are needed – A guide to equal power sharing”. Boken är ett sätt att bidra till att stärka kvinnors roller på arbetsmarknaden och inom ekonomin.

FN:s jämställdhetsorgan UN Women arbetar med kvinnors ekonomiska egenmakt och representation i snart 100 länder i världen. Globalt är kvinnor kraftigt underrepresenterade på arbetsmarknaden och har sämre tillgång till resurser som kapital, mark ägande med mera. Stöd UN Womens arbete genom att bli månadsgivare här.