« Tillbaka till nyheter

Möte om jämställdhet i regeringens reformagenda

Publiceringsdatum: 18 jun 2023
UN Women Sverige deltog på ett möte om jämställdhet i regeringens reformagenda för biståndet. Mötet leddes av UD:s ambassadör för global jämställdhet Sofia Calltorp och kollegor. UD berättade om den reformagenda som nu utvecklas och civilsamhällesorganisationer fick tillfälle att framföra sina synpunkter. UN Women Sverige framförde bl.a.:

– Vikten av att fokusera på arbetet mot alla former av våld mot kvinnor och flickor

– Vikten av att satsa på kvinnors och flickors deltagande i freds- och konfliktarbetet

– Satsningar på kvinnors ekonomiska egenmakt och rättigheter
– Kvinnorättsorganisationers helt centrala roll för arbetet ”på marken” och finansiering av dessa organisationer, både direkt och genom fonder och multilaterala organisationer som UN Women

– Vikten av data och statistik för att föra det globala jämställdhetsarbetet framåt, där multilaterala organisationer som UN Women spelar en helt central roll

Regeringens reformagenda för biståndet ska vara klar till hösten. UN Women Sverige och andra civilsamhällesorganisationer fortsätter dialog och påverkan för att agendan på ett genomgående sätt ska reflektera åtaganden om global jämställdhet, både i sin ambition och i själva genomförande.