« Tillbaka till nyheter

Möte med biståndsminister Johan Forsell

Publiceringsdatum: 5 maj 2023

UN Women Sverige och andra civilsamhällesorganisationer deltog idag på ett möte med biståndsminister Johan Forsell om den så kallade reformagendan för biståndet. UN Women Sverige lyfte fram kvinnorättsorganisationers viktiga roll för global jämställdhet och den kraftiga underfinansieringen av dessa rörelser. På mötet – där både utrikes- och handelsminister Johan Forsell och statssekreterare Diana Janse deltog – diskuterades reformagendan för biståndet med fokus på långsiktighet, transparens och effektivitet. Regeringen ser att civilsamhällesorganisationer är viktiga samarbetspartners för att åstadkomma resultat i det svenska utvecklingssamarbetet. Biståndsministern och statssekreteraren ville diskutera synpunkter och förslag på hur biståndet kan effektiviseras och bli mer transparent, hur lokalt ägarskap kan främjas, hur fler aktörer kan involveras i biståndet och hur större synergier kan skapas mellan t.ex. handel och bistånd. Biståndsminister Forsell informerade om att Ukraina är i fokus för svenskt bistånd och att en ny strategi tagits fram. Han var tydlig med att biståndet är en del av den större utrikespolitiken och han lyfte också bl.a. frågor om upphandling från privat sektor och att bredda givarbasen. Demokrati och mänskliga rättigheter, klimat, hälsa och jämställdhet är fortsatt viktiga områden.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet