« Tillbaka till nyheter

Möte i Kairo ger nytt hopp i arbetet mot kvinnlig könsstympning

Publiceringsdatum: 28 jan 2019

På den internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning förra året presenterades Jaha Dukureh som UN Womens Goodwill-ambassadör för Afrika. Dukureh är bland annat aktiv inom arbetet mot kvinnlig könsstympning, något hon själv blev utsatt för vid endast en veckas ålder.

Dukureh blev därefter bortgift med en okänd man vid 15 års ålder, men lyckades lämna honom och gå klart skolan. När hon senare gifte om sig och fick en dotter började hennes arbete för ett förbud mot kvinnlig könsstympning.

I november hölls ett möte om barnäktenskap och kvinnlig könsstympning på UN Womens regionala kontor för arabstaterna i Kairo. Med på mötet fanns religiösa institutioner, akademiker, personer från civilsamhället, ungdomsrepresentanter och representanter från FN-organ i Egypten, Libyen, Marocko och Tunisien. Dukureh var på plats för att informera om problemet.

”När en flicka har blivit utsatt för kvinnlig könsstympning måste hon leva både med de fysiska konsekvenserna och det psykiska traumat av att veta att någonting väldigt personligt har tagits ifrån henne utan att hon haft någon kontroll över det”, förklarade Dukureh.

I FNs Globala Mål handlar nummer 5 om jämlikhet mellan könen, och delmål 5.3 inkluderar en eliminering av bland annat kvinnlig könsstympning. Idag har fler än 200 miljoner kvinnor och flickor blivit könsstympade, och de flesta övergrepp sker när flickorna är mellan 0 och 15 år gamla. Övergreppen resulterar i många allvarliga hälsorisker, och ökar även risken för infertilitet, komplikationer vid barnafödande och tidig spädbarnsdöd. I många regioner ses övergreppet som en förutsättning för att kunna gifta sig, och många mödrar vill därför inte stoppa det på grund av rädsla för att deras döttrar inte ska bli gifta.

På mötet i Kairo diskuterades gapet mellan en kriminalisering av dessa övergrepp och de ihålliga normer och traditioner som finns på lokal nivå. Fokus lades på att implementera en samhällsbaserad approach och att engagera kvinnor och män i frågan, samtidigt som politiker ska uppmanas till att implementera lagar och ge stöd till de drabbade.

Deltagarna på mötet fokuserade även på att religiösa ledare och institutioner bör spela en viktig roll i arbetet med att förebygga könsstympning. Övergreppet förekommer inom olika regioner, och är inte förknippat med någon speciell religion eller några religiösa texter. Därför behövs nya tolkningar och synsätt spridas, för att de mänskliga rättigheterna ska respekteras.

Dukureh betonade också arbetet med religiösa ledare, men även vikten av att jobba med unga personer samt kvinnor och flickor som har blivit könsstympade. Det finns mycket kvar att göra, men hon berättade att det hon sett under hennes besök i Egypten har gett henne hopp.

”Min önskan är att kvinnlig könsstympning ska elimineras under min livstid. Jag vill vara vid liv den dagen då vi kan säga att övergreppet inte längre existerar. Detta är en viktig del i att uppnå jämlikhet och kvinnors självbestämmande under Agenda 2030 för en hållbar utveckling”, berättade Dukureh.

Foto: UN Women/Emad Karim