« Tillbaka till nyheter

Minska mödradödligheten

Publiceringsdatum: 23 maj 2017

Världen över har kvinnor och flickor sämre tillgång till utbildning, hälsa och bestämmande över sina egna kroppar.
Varje år avlider omkring 303 000 kvinnor till följd av graviditet eller förlossning. När mödrar dör försätter det familjer i ett mycket sårbart läge och spädbarn riskerar många gånger att avlida innan de fyllt två år.

Idag är kvinnor som dör under sin graviditet eller förlossning 45 % mindre än 1990 men fortfarande avlider fler än 800 kvinnor om dagen på grund av orsaker relaterat till
graviditet eller förlossning. Orsaker som går att förebygga. Av dessa fall sker 99 % i utvecklingsländer och det är mer förekommande på landsbygden samt i samhällen med låg inkomst.

Som en del av de globala målen har världens länder åtagit sig att minska mödradödligheten till mindre än 70 per 100 000 födslar. Mödradödlighet kan i de flesta fall förebyggas när utbildning och hälsovård möjliggörs för kvinnor och flickor. Rätt vård före, under och efter kvinnor graviditet kan rädda livet på både modern och barnet.

Genom att förena världsledande expertis och erfarenhet kan UN Women arbeta med att stärka kvinnors och flickors sexuella och reproduktiva rättigheter.

Photo: UN Photo/ John Isaac.