« Tillbaka till nyheter

Minirapport från CSW

Publiceringsdatum: 10 mar 2023

Nu har förhandlingarna inom FN:s kvinnokommission (CSW) startat för att sammanställa ett slutdokument för mötet. I år är temat digitalisering och jämställdhet.

Bengt Nilsson, departementssekreterare på Jämställdhetsenheten, Arbetsmarknadsdepartementet, och Marcus Holknekt ambassadråd, Sveriges FN-representation, förhandlar just nu för Sverige.

– Digitalisering är ett viktigt tema för jämställdheten, menar Bengt. Några av de svåra frågorna i förhandlingarna kommer fortsatt vara begrepp kopplade till ”gender” och frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) där medlemsländerna står längre ifrån varandra.

Årets förhandlingar om slutsatser från mötet pågår nu och ska färdigställas under nästa vecka på plats i FN-skrapan i New York.