« Tillbaka till nyheter

Med min röst kan jag påverka andra

Publiceringsdatum: 28 feb 2019

Tchonko Becky Bissong har arbetat som journalist i Cameroon i 20 år och är radiovärd för programmet ”Calling the women”. Programmet syftar till att öka medvetenheten om kvinnors rättigheter och möjligheter. Radioprogrammet riktar sig dock inte bara till kvinnor, utan det finns även många män bland lyssnarna. UN Women samarbetar med journalister som Tchonko runtom i Cameroon för att öka genusperspektivet inom medierapporteringen i landet, ett samarbete som bland annat får finansiering från Sveriges regering.

Media spelar en stor roll i att skapa och ändra attityder kring kvinnligt ledarskap. Under förra årets presidentval i Cameroon höll Tchonko i flera radioprogram om kvinnors politiska deltagande. I valet registrerade sig fler kvinnor än tidigare för att rösta, och antalet kvinnor i senaten ökade från 20 procent till 26 procent. För Tchonko handlar det dock inte bara om hur stort antal kvinnor som röstar, utan även vilka kandidaterna är och till vilken grad de reflekterar kvinnors intressen. Det är även viktigt att kvinnorna som röstar är medvetna om vilka kandidater som faktiskt kommer att se till deras behov.

Trots att kvinnor i Cameroon blir mer och mer medvetna om att de kan vara involverade inom politiken, så finns det flera problem som måste lösas. Dels behöver självförtroendet bland kvinnor öka, så att fler vågar kandidera i valen. Dels finns det även en problematik kring finansieringen, då många unga kvinnor vill bli politiskt aktiva men inte har samma tillgång till resurser för att starta en kampanj eller att få igenom ett samhällsinitiativ.

”De flesta i Cameroon vet idag att det är möjligt att rösta fram kvinnliga ledare, men först behöver de både tro på sig själva och ha egna ekonomiska resurser att använda sig av”, menar Tchonko.

Just nu arbetar Tchonko med att utveckla ett radioprogram om trafficking av kvinnor och barn. Många kvinnor och flickor som försöker att ta sig till andra länder på grund av krisen i Cameroon blir utsatta för trafficking längs vägen.

”Jag har redan gjort ett antal radioprogram om detta, och jag kommer att fortsätta göra fler. Det här handlar om liv som riskeras att gå till spillo” säger Tchonko. ”Folk säger att jag har en unik röst. Med min röst kan jag påverka andra”.

Photo: UN Women/Ryan Brown