« Tillbaka till nyheter

Afrikas första kvinnliga president förbjuder könsstympning

Publiceringsdatum: 5 feb 2018

Efter att ha suttit vid makten i 12 år har nu Liberias president Ellen Johnson Sirleaf avgått. In i det sista stred Sirleaf för kvinnors rättigheter, då hon under sin sista dag som president undertecknade ett direktiv för ett förbud mot kvinnlig könsstympning. Det har länge pågått påverkansarbete i Liberia för att förbjuda sedvänjan men det är först 2018 som det blir verklighet.

Sirleaf tilldelades 2011 Nobels fredspris för hennes arbete att stärka kvinnors rättigheter och uppnå fred i Liberia. Arbetet med att förbjuda övergreppet har Sirleaf bedrivit en längre tid, bland annat genom det förslag som togs fram 2017 för en nationell lagstiftning som reglerar våldsutövning.  Kvinnlig könsstympning var en integrerad del av denna lag då det ansågs utgöra en grundbult i arbetet mot könsbaserat våld. Lagstiftningen trädde i kraft – utan förbudet.

”Att inte inkludera förbud mot könsstympning i lagstiftningen ’underminerade själva kärnan av lagen och lämnade den inkomplett'”, menar den forna presidenten Sirleaf.

Förbudet stärker flickor och kvinnors rättigheter i Liberia, men det finns ett kryphål i förbudet. Det är nämligen endast flickor upp till 18 år som skyddas från övergreppet; flickor och kvinnor över 18 kan fortfarande lagligt utsättas för övergreppet. Sirleafs beslut är ett steg i rätt riktning mot ett totalförbud av kvinnlig könsstympning – nu måste arbetet fortsätta för att detta ska bli realitet.

Nästan hälften av Liberias flickor och kvinnor har blivit utsatta för kvinnlig könsstympning. Mali är nu det enda land i Västafrika som inte har ett nationellt förbud mot övergreppet.

UN Photo/Marco Castro