« Tillbaka till nyheter

Lagförslag i Albanien om ökat stöd till våldsutsatta

Publiceringsdatum: 30 apr 2019

I 22 år var Silva Kaca* gift med sin före detta man, och de fick två barn tillsammans. Under äktenskapet började mannen systematiskt att misshandla Silva. Det pågick under en lång tid, men eskalerade de sista fem åren. Parets två döttrar försökte ofta skydda Silva genom att sätta sig i hennes knä när de hörde pappan komma hem. Att ansöka om besöksförbud hjälpte inte då de fortfarande bodde tillsammans.

”Jag fick igenom ett besöksförbud från polisen två gånger, men vi bodde fortfarande under samma tak”, berättar Silva.

Som många andra våldsutsatta kvinnor hade hon ingen annanstans att ta vägen, och kunde därför inte heller lämna mannen. När han till slut blev dömd till fängelse för misshandeln kunde Silva begära skilsmässa, och sedan bo kvar i sitt hem med sina döttrar. Men så fort fängelsestraffet var över kom han tillbaka hem, och hotade direkt med att mörda Silva. Hon blev tvungen att fly, och hann varken packa sina saker eller hämta sina döttrar.

”Jag fick bo hos vänner och släktingar, tills en nära vän rekommenderade ’The Shelter for Abused Women and Girls’”, uttrycker Silva.

The Shelter for Abused Women and Girls är ett skyddscenter för kvinnor som blivit utsatta för partnervåld. Centret ingår i ett nätverk med 48 organisationer som arbetar mot könsbaserat våld i Albanien. Nätverket skapades med hjälp av UN Womens regionala program, och har som mål att öka medvetenheten om partnervåld och vilka lagar som gäller. Nätverket hjälper även olika samhällsaktörer att erbjuda tjänster och stöd till våldsutsatta. På skyddscentret kunde Silva återförenas med sina döttrar.

Jag fann det varmaste och mest kärleksfulla boendet som går att hitta. Så fort vi kom till centret kände vi oss lugna.

Edlira Haxhiymeri har drivit skyddscentret i 20 år, och förklarar att bristen på boende och skydd är ett av de största hindren för kvinnor som vill lämna en våldsam partner. Många utsatta saknar ekonomisk egenmakt, och tvingas därför stanna kvar hos sina förövare. Ett nytt lagförslag om ’social housing’ har framförts. Förslaget handlar om att våldsutsatta kvinnor ska prioriteras i kön för hushåll med låg kostnad, för att det ska bli lättare att lämna en våldsam partner.

Edlira hoppas att lagen genomförs, eftersom många kvinnor fastnar hos en våldsam partner på grund av ekonomisk utsatthet. För kvinnor som Silva är det nya lagförslaget livsviktigt. Hon har efter sex månader på skyddscentret fått flytta in i en egen lägenhet, men trots att hon nu är självständig är det svårt att få ekonomin att gå ihop.

”Vissa dagar äter jag ingenting för att kunna ha råd att betala hyran”, säger hon.

Estela Bulku, UN Women Head of Programme i Albanien, förklarar att förslaget är ett stort steg för implementeringen av Istanbulkonventionen – Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet. De stater som har skrivit på konventionen ansvarar bland annat för att genomföra lagstiftningsåtgärder för att förebygga, utreda, straffa och gottgöra dessa våldshandlingar. UN Women arbetar med att stödja implementeringen av Istanbulkonventionen på central och lokal nivå.

*Namnet Silva är påhittat för att skydda personens identitet

Photo: UN Women/Yllka Parllaku