« Tillbaka till nyheter

Kvinnor jobbar tillsammans för att bygga upp Haiti efter orkanen Matthew

Publiceringsdatum: 21 nov 2016

Photo: Logan Abassi/MINUTASAH

Lite mer än en månad har gått sedan orkanen Matthew drabbade Haiti och lämnade katastrof och förstörelse efter sig. I nuläget är 1,4 miljoner människor i behov av humanitärt stöd och risken för kvinnor och flickor att utsättas för könsbaserat våld är hög. UN Women finns på plats på Haiti och erbjuder så kallade ”Cash-for-work”-program samt trygga platser där kvinnor kan få bland annat pyskologiskt stöd och utbildning. 

Kvinnor och flickor i de mest drabbade områdena minns händelsen som om det vore igår. ”Husets tak bara flög iväg. Det föll så mycket regn och blåste så kraftigt att jag inte längre kunde stanna i mitt hem” säger Bethie Bolivard från Jérémie, i Grand ‘Anse regionen. ”Jag sprang ut på gatan och bredvid mig stod min kusin. Sedan kom havet mot oss och tog med sig henne. Hon försvann.”

I flera dagar var stora delar befolkningen hemlösa utan mat, elektricitet eller möjlighet att kommunicera med sina närstående.  Även familjer som bodde i mer stabila byggnader drabbades hårt av Matthew. ”Innan orkanen bodde jag i ett hus byggt av betong, men fönster och dörrar förstördes när orkanen slog till. Jag var hemma med mina barn och jag blev livrädd för mina barns och min egen skull”, berättar Marie Carmelle Charlotin, en sjuksköterska som arbetar i Grand’ Anse. Idag bor hon och hennes familj i ett temporärt boende som lokala organisationer har byggt upp.

Velyne Germain är vetenskapsstudent vid University of Jérémie. ”Jag hade kommit långt i min kurs, men nu har jag förlorat alla mina dokument, uppsatser och mitt arbete eftersom att mitt hus förstördes i orkanen. Jag kan heller inte gå i skolan längre eftersom att universitetet har stängt ner.” Germain menar att vägen till återhämtning från katastrofen kommer att bli lång och hon är framförallt orolig för den sårbarhet som uppstår när man inte längre ha någonting att göra under dagarna.

Bolivard, Charlotin och Germain har tillsammans med ett fyrtiotal andra kvinnor och flickor nyligen deltagit i en utbilningskurs som UN Women erbjuder. Utbilningen syftar till att förbättra kapaciteten hos lokala kvinnoorganisationer och att informera drabbade kvinnor om deras rättigheter. Utbildningen har också blivit en plattform för att lära sig om kvinnors behov och på så vis skapa ett underlag för att skräddarsy UN Womens bistånd och katastrofinsatser i Haiti.

Forskningen visar att katastrofer inte är könsneutrala utan drabbar generellt kvinnor och flickor i en större utsträckning. I naturkatastrofens efterdyningar på Haiti är just kvinnor och flickor den mest utsatta samhällsgruppen. Även fast kvinnor oftast ensamma bär på omvårdnadsansvaret för familj och överlevande är de sällan rådfrågade vid humanitära insatser vilket leder till att kvinnors specifika behov inte prioriteras.

För att möta denna problematik utgår UN Womens arbete i Haiti från kvinnor och flickors personliga upplevelser och önskemål. En av åtgärderna som UN Women kommer vidta är ett ”Cash-for-work”- som hjälper de mest utelämnade kvinnorna att återhämta sig ekonomiskt. I den desperation som katastrofer kan medföra är det vanligt att prostitution blir mer förekommande. ”I många fall så skulle inte kvinnor behöva sälja sig själva om de istället fick möjlighet till annat arbete. Men det handlar inte bara om att ge kvinnor jobb, det måste även spridas kunskap om kvinnors rättigheter” säger Marie Midrenne Appolon.

Av den anledningen kommer UN Womens insatser på Haiti också inkludera uppbyggnad av säkra och trygga så kallade ”Women’s Spaces” i de drabbade områdena. ”Dessa platser kommer att föra samman ett antal riktade hjälpinsatser så som psykosocialt stöd till överlevare av könsbaserat våld, information om kvinnors lika rättigheter, fritidsaktiviteter, färdighetsträning och utbildning i småföretagande.” förklarar Jean-Noel Melotte, en av UN Womens utbildare och ”Cash-for-work” specialist.

Stötta UN Womens humanitära arbete på Haiti här.