« Tillbaka till nyheter

Kvinnoorganisationer i Gaza ger livsnödvändig hjälp

Publiceringsdatum: 12 jun 2024

Kvinnoorganisationer i Gaza samordnar livsnödvändig hjälp på lokal nivå i mycket farliga och utmanande miljöer. Med nätverk och lokal förankring kan de nå de mest utsatta kvinnorna och flickorna. Men dessa organisationer är hårt drabbade och många har fått sin verksamhet förstörd. Personal riskerar liv och deras mentala hälsa är mycket utmanad. De är i stort behov av finansiellt stöd.

Förhållandena för kvinnor och flickor i Gaza försämras för varje dag. 80% av kvinnor i Gaza är helt beroende av matbistånd, där kvinnoorganisationer ofta står för leveransen

Kvinnoorganisationer arbetar i några av de mest utsatta och farliga områdena. Med oförtröttligt engagemanget fortsätter de att leverera kris- och humanitär hjälp samt psykosocialt stöd till kvinnor och flickor.

Men verksamheten är mycket utmanad och många kontor helt förstörda. Det finansiella stödet tryter vilket hindrar möjligheterna att leverera stöd.

UN Women ber om aktivt stöd till dessa kvinnoorganisationer och att inkludera dessa i all humanitär samordning. 

”Kvinnoorganisationers arbete handlar om överlevnad för kvinnor och flickor i Gaza, men också om att bibehålla hopp, värdighet och möjligheter till en bättre framtid. Att investera i kvinnoorganisationers motståndskraft är centralt för hjälpen i Gaza”, säger UN Womens globala chef  Sima Bahous.

Hjälp oss att hjälpa kvinnor och flickor i Gaza

Läs mer