« Tillbaka till nyheter

Kriget i Ukraina – ett år senare

Publiceringsdatum: 24 feb 2023

Kvinnor och flickor i Ukraina har drabbats hårt under Rysslands anfallskrig mot landet. Fortsatt långsiktigt stöd behövs, inte minst för de som utsatts för sexuellt och könsrelaterat våld. I det återuppbyggande arbetet och där besluten tas måste kvinnor och flickor bättre inkluderas.

Organisationer som har fokus på kvinnor och flickor i Ukraina måste fortsatt stödjas. Lokala kvinnorättsorganisationers arbete är avgörande.

Skildringar från kriget i Ukraina fokuserar oftast på striderna, militära strategier och dödandet. Färre skildringar visar hur kvinnor och flickor drabbats av krigets konsekvenser. En av de värsta konsekvenserna är kvinnors och flickors utsatthet för sexuellt och könsrelaterat våld. Mycket arbete återstår med sjukvård och rehabilitering, inte minst psykosocialt stöd.

Av de som lever som flyktingar i och från Ukraina är de flesta kvinnor med barn. Riskerna för människohandel för sexuella mål har ökat. Kvinnor tar dessutom stort ansvar för familj, släktingar och uppehälle under kriget. Det kan handla om ta beslut om familjen ska fly, lugna barn i skyddsrum och att göra mat under omfattande elavbrott.

Många tusen kvinnor är med i striderna vid fronten och flera tiotusentals tjänstgör i uniform i kriget. Ukrainska kvinnor har också tagit initiativ till en IT-bataljon som motverkar rysk propaganda och desinformation samt dokumenterar olika ryska krigsbrott.

Många kvinnor runt om i världen engagerar sig, samarbetar och ordnar demonstrationer och insamlingar.

När återuppbyggnaden som behöver ske i Ukraina börjar behöver den inkludera kvinnor och flickor, deras behov och kunskap. Detta behöver göras tidigt om återbyggnaden ska bli hållbart och långsiktig.

UN Women arbetar nu, tillsammans med partners, för att den nationella planen för återuppbyggnad för Ukraina har ett jämställdhetsperspektiv. UN Women arbetar också med utbildning och kapacitetsbyggnad för kvinnliga parlamentariker och civilsamhällesaktörer för att stärka dem i förhandlingstekniker och medling.

Läs mer om UN Womens arbete i Ukraina:
Securing Gender Equality in Ukraine Amidst the War
Safe Spaces in Ukraine

Foto: UN Women/ Aurel Obreja