« Tillbaka till nyheter

Klimat och jämställdhet COP 27

Publiceringsdatum: 3 nov 2022

Inför COP 27 i Egypten den 6–18 november ser UN Women Sverige att det är viktigt att:

  • Säkra kvinnors och flickors deltagande och beslutsfattande i klimatförhandlingarna.
  • Lyfta att kvinnors och flickors deltagande i klimatarbetet är avgörande för hållbar utveckling och fattigdomsminskning.
  • Erkänna och främja medvetenhet om de oproportionerliga effekterna av klimatförändringarna på kvinnor och flickor, inte minst i konflikt, post-konflikt och humanitära situationer.
  • Säkerställa ett jämställdhetsperspektiv i genomförandet av klimatåtgärder, policyer och program.
  • Stödja könsuppdelad statistik och forskning för att bättre förstå effekterna av klimatförändringarna på kvinnor och flickor.
  • Bygga och stärka motståndskraft och anpassningsförmåga hos kvinnor och flickor genom finansiering och tillgång till hållbar infrastruktur och sociala trygghetssystem.
  • Säkerställa kvinnors och flickors tillgång till kvalitativ utbildning, teknik och kompetensutveckling samt ledarskaps- och mentorskapsprogram för att kunna delta i grön omställning.
  • Vidta åtgärder för att omfördela kvinnors och flickors oproportionerliga andel av obetalt hemarbete för att främja kvinnors och flickors egenmakt.
  • Minska den digitala klyftan och möjliggöra jämställd tillgång till information, kunskap och kommunikation,
  • Öka offentlig och privat finansieringen till kvinnorättsorganisationer, inklusive ungdomsledda organisationer.